Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/68, z dne 17. 8. 2021, vam sporočamo, da bodo vrtci s 1. 9. 2021 delovali po t. i. modelu B, kar pomeni, da vrtci delujejo v celoti in je za delovanje vrtca potrebno upoštevanje priporočil NIJZ. Vrtci bodo odprti za vse otroke, vzgojno-izobraževalni proces bo potekal v skladu s Kurikulumom za vrtce in z letnim delovnim načrtom vrtca.

UVAJANJE NOVOSPREJETIH OTROK V VRTEC

Na spoznavno-informativnem srečanju se boste s strokovnimi delavci dogovorili za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva boste z otrokom prisotni, koliko časa boste v skupini ter katere dni boste prisotni. Vljudno prosimo, da se tako srečanja kakor tudi uvajanja udeleži samo eden od staršev oziroma skrbnikov. Prihajanje staršev v vrtec mora biti načrtovano.

Uvajanje bo potekalo tako, da bodo otroci razdeljeni v več manjših skupin, in bodo prihajali dnevno v različnem časovnem zaporedju ter bodo prisotni le določen čas.

Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da ste tako starši kakor tudi otroci zdravi, brez enega ali več naštetih znakov in simptomov (povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki) oz. brez rizičnega stika z okuženim s SARS-CoV-2.

Starši ste dolžni izvajati oziroma upoštevati vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljati zaščitne maske ter vanje vstopati v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Zraven vzdrževanja zadostne medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopate v vrtčevski prostor, upoštevate predpisani protokol oz. načrt gibanja v vrtcu.
Vljudno prosimo, da v času prisotnosti v oddelku starši skrbite za svojega otroka in pri tem dosledno upoštevate higienska in splošna priporočila ter vzdržujete potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.

Veselimo se snidenja z vami!

Ravnateljica:
Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otrok

Dostopnost