Zdravje v vrtcu

Zdravi otroci so naše največje bogastvo. V ta namen otrokom ponujamo pester nabor dejavnosti v sklopu različnih projektov.

Program vrtca

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti je OTROK s svojimi željami in potrebami. Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo odraslega za učenje.

Obogatitvene dejavnosti

Dodatne obogatitvene dejavnosti so nadgradnja dejavnosti po posameznih področjih, ki omogočajo razvoj vseh otrokovih potencialov. 

Prednostna naloga

BIVANJE NA PROSTEM v povezavi z gozdno pedagogiko.
Najboljša naložba v prihodnost otrok je učenje 
v gozdu.

Naša vizija in poslanstvo

Z MAJHNIMI KORAKI DO VELIKIH CILJEV

Skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Naše poslanstvo je upoštevanje vseh načel Kurikuluma za vrtce, kjer vselej na prvo mesto postavljamo otroke kot aktivne udeležence vzgojnega procesa, kjer jim nudimo vse pogoje za optimalni razvoj vseh njihovih sposobnosti, kjer upoštevamo različnost, jim zagotavljamo možnost izbire in drugačnosti, kjer spoštujemo njihovo zasebnost in intimnost ter uresničujemo načelo razvojno-procesnega pristopa, hkrati pa jih vselej obravnavamo kot enakovredne partnerje. Stremimo k razvoju radovednih, edinstvenih in kritičnih posameznikov, opremljenih s širokim znanjem ter odgovornostjo do sebe, soljudi in okolja.  

RAVNATELJICA: 
Mateja BREGANT 
, dipl. vzg. predš. otr.
mateja.bregant1@guest.arnes.si
02/23 43 262 

POMOČNICA RAVNATELJICE: 
Marija PŠUNDER, dipl. vzg. predš. otr.
marija.psunder@guest.arnes.si
02/23 43 265

Tina Petek (organizacijski vodja enote Bresternica)
02/23 43 290


Petra Dragšič (organizacijski vodja enote Kamnica)
02/23 43 280

Ines Godec Žavcer (organizacijski vodja enote Košaki)
02/23 43 281

Vanja Grdadolnik (organizacijski vodja enote Tomšičeva)
02/23 43 260

TAJNICA VIZ:
Saška  Hobacher, poslovna sekretarka 
(OBRAČUN OSKRBNIN – plačilo vrtca)
vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 260

SVETOVALNA DELAVKA: 
Dominika Vilčnik,  prof. slov. in ped.
dominika.vilcnik@guest.arnes.si
02/23 43 268

ORGANIZATORKA PREHRANE in ZHR: 
Aleksandra Tkavc,  univ. dipl. inž. živ. tehnol.
sandra.tkavc@guest.arnes.si
02/23 43 269

RAČUNOVODKINJA:  
Maja Šiftar, dipl. ekon.
racunovodstvobp@guest.arnes.si
02/23 43 264

KNJIGOVODKINJA: 
Silvija Borko, dipl. ekon.
knjigovodstvo-vrtecborisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 266

REŠIMO PRST

Po mesecu marcu, ko smo se v Sončni deželi, veliko pogovarjali o družini, družinskih vrednotah, spoštovanju, medsebojni pomoči, ljubezni ter prijateljstvu nas je mesec april popeljal k pogovoru o našem Planetu Zemlji. Prav tako smo veliko govorili o medsebojnem...

Rezultati vprašalnika za starše NOVO SPREJETIH OTROK v šolskem letu 2021/22

Vprašalnike je v novembru 2021 oddalo 53 staršev od 110-ih razdeljenih. 2. O pomembnosti dejavnosti v vrtcu za otrokov razvoj starši menijo, da so pomembne vse, od ponujenih pa so se opredelili takole:  Najpomembneje za starše je otrokovo druženje z vrstniki in...

OČISTIMO NAŠE MESTO

Na mladih svet stoji. To je že stari rek. In še kako je resničen. Prav zato se nam vsem zdi zelo pomembno, da že najmlajšim privzgojimo navade in vrednote, ki bodo rasle z njimi. Ena takšnih vrednot je vsekakor skrb za naš prečudovit planet. Sami ne zmoremo očistiti...

SOUSTVARJAMO SKUPNOST – DAN ZA SPREMEMBE

V petek, dne 8.4.2022 smo se otroki iz skupine Pedenjped udeležili dogodka Dan za spremembe, ki je v Mariboru nastal v sodelovanju med Srednjo ekonomske šolo in gimnazijo Maribor, ZPM in humanitarnim prostovoljnim društvom UP-ornik Maribor. Dejavnosti so potekale...

Ponovno na Prvi gimnaziji Maribor – Projekt E TWINNING – PO POTEH ZELO LAČNE GOSENICE PO FRANCOSKO

V sklopu projekta e Twinning, ki nam omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projekta, izmenjavo izkušenj in še mnogo več, smo se v torek, 29.3.2022, odpravili na Prvo gimnazijo Maribor. »BONJOUR«,  so nas pozdravili prijazna profesorica francoščine Simone...

Glasbena pravljica Grad gradiček – skupina Pedenjped

Mesec marec je čas, ko pokukajo na plan prvi zvončki in trobentice, ko ptički veselo prepevajo svojo ženitveno podoknico in ko nas sonce s svojimi žarki nagajivo žgečka po podplatih. To je čas, ko prisluhnemo drug drugemu in si poklanjamo prijazne besede, saj je to...

Obisk DOMA STAREJŠIH OBČANOV MARIBOR SENECURA

Mesec marec je mesec, ko se še bolj zavemo, kaj pomeni družina in koliko nam vsem pomeni prijetno druženje. V družbi se radi nasmejemo, zapojemo kakšno pesem in tudi zaplešemo. Včasih pa je dovolj, da pesmi samo prisluhnemo in si ogledamo plesno točko, ko sami ne...

Dramatizacija Rokavička

Razvoj jezika je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti pri predšolskem otroku. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, dramatizacijah,...

Obvestilo o o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 od dne 21.02.2022

 Spoštovani starši in zaposleni!  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022. Za...

»ZAMAŠKONJAM«

V sklopu EKO projekta smo v naši skupini izdelali »ZAMAŠKONJAMA« z njim bomo tekmovali v kreativnem ustvarjalnem natečaju – Od plastenk do pisala. Namen EKO projekta je v okoljevarstvenem duhu vzgajati naše najmlajše, saj so...

ENOTA TOMŠIČEVA

Tomšičeva ulica 32
2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: Vanja Grdadolnik, dipl. vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 260

Delovni čas: od 5.30 do 16.30

Oddelki:

5 oddelkov prvega starostnega obdobja 
9 oddelkov drugega starostnega obdobja 

ENOTA KAMNICA

Vrbanska cesta 93 a in Vrbanska cesta 93
2351 Kamnica

Organizacijski vodja enote: ​Petra Dragšič, dipl. vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 280

Delovni čas: od 6.15 do 16.30

Oddelki:
2 oddelka prvega starostnega obdobja
4 oddelki drugega starostnega obdobja

ENOTA KOŠAKI

Krčevinska ulica 10
2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: ​Ines Godec Žavcer, dipl. vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 281

Delovni čas: od 6.15 do 16.00

Oddelki:
1 oddelek prvega starostnega obdobja
2 oddelka drugega starostnega obdobja 
1 kombiniran oddelek 

ENOTA BRESTRNICA

JEDILNIK

 

Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno-energetske potrebe predšolskega otroka.

Projekti in stalnice

Del programa, ki ga izvajamo v vrtcu, so različno projekti in stalnice vrtca.

Obogatitvene dejavnosti

V vrtcu imajo otroci možnost vključevanja v različne obogatitvene dejavnosti.

Dodatne dejavnosti

Otroci imajo možnost obiskovanja tudi dodatne dejavnosti.

Dostopnost