Zdravje v vrtcu

Zdravi otroci so naše največje bogastvo. V ta namen otrokom ponujamo pester nabor dejavnosti v sklopu različnih projektov.

Program vrtca

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti je OTROK s svojimi željami in potrebami. Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo odraslega za učenje.

Obogatitvene dejavnosti

Dodatne obogatitvene dejavnosti so nadgradnja dejavnosti po posameznih področjih, ki omogočajo razvoj vseh otrokovih potencialov. 

Prednostna naloga

IGRIVA MATEMATIKA NA PROSTEM
Spodbudno okolje, ki pripomore k razvoju matematičnega mišljenja ter ustvarjalnosti.

Naša vizija in poslanstvo

Z MAJHNIMI KORAKI DO VELIKIH CILJEV

Skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Naše poslanstvo je upoštevanje vseh načel Kurikuluma za vrtce, kjer vselej na prvo mesto postavljamo otroke kot aktivne udeležence vzgojnega procesa, kjer jim nudimo vse pogoje za optimalni razvoj vseh njihovih sposobnosti, kjer upoštevamo različnost, jim zagotavljamo možnost izbire in drugačnosti, kjer spoštujemo njihovo zasebnost in intimnost ter uresničujemo načelo razvojno-procesnega pristopa, hkrati pa jih vselej obravnavamo kot enakovredne partnerje. Stremimo k razvoju radovednih, edinstvenih in kritičnih posameznikov, opremljenih s širokim znanjem ter odgovornostjo do sebe, soljudi in okolja.  

RAVNATELJICA: 
Mateja BREGANT 
, dipl. vzg. predš. otr.
mateja.bregant1@guest.arnes.si
02/23 43 262 

POMOČNICA RAVNATELJICE: 
Renata ŠPES, dipl. vzg. predš. otr.
renata.spes@guest.arnes.si
02/23 43 265

Karin Lah Visenjak (organizacijski vodja enote Bresternica)
02/23 43 290


Simona Nerat (organizacijski vodja enote Kamnica)
02/23 43 280

Ines Godec Žavcer (organizacijski vodja enote Košaki)
02/23 43 281

Alenka Mauko (organizacijski vodja enote Tomšičeva)
02/23 43 260 (tajništvo), 041 966 692 (dežurni telefon)

TAJNICA VIZ:
Saška  Hobacher, poslovna sekretarka 
(OBRAČUN OSKRBNIN – plačilo vrtca)
vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 260

SVETOVALNA DELAVKA: 
Dominika Vilčnik,  prof. slov. in ped.
dominika.vilcnik@guest.arnes.si
02/23 43 268

ORGANIZATORKA PREHRANE in ZHR: 
Aleksandra Tkavc,  univ. dipl. inž. živ. tehnol.
sandra.tkavc@guest.arnes.si
02/23 43 269

RAČUNOVODKINJA:  
Maja Šiftar, dipl. ekon.
racunovodstvobp@guest.arnes.si
02/23 43 264

KNJIGOVODKINJA: 
Silvija Borko, dipl. ekon.
knjigovodstvo-vrtecborisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 266

»DAN MARIBORA, 20.10.2022 – NAŠA PIRAMIDA”

Naša skupina Mačje mesto šteje 24 vedoželjnih otrok, starih od 5 – 6 let. V sklopu proslavitve praznika Mestne občine Maribor, smo ob temah, ki so nam bile na voljo izbrali temo: »Zelene površine.« Maribor je lepo, zeleno mesto in ni bilo težko izbrati ene od zelenih...

VABILO – Vzgoja za zmerno uporabo ekranske tehnologije

Kraj in datum: Maribor, 2. 11. 2022                         VABILO Spoštovani starši, sodelavke/-ca, vabimo vas na izobraževanje z naslovom Vzgoja...

Dan Maribora 2022

Praznik Mestne občine Maribor je 20. oktober, to je dan, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164. Naše mesto ima dolgo tradicijo – od prve omembe Maribora je minilo 858 let. Praznik Mestne občine Maribor vsako leto meseca oktobra simbolično...

TEDEN OTROKA – SKUPAJ SE IMAMO DOBRO

Otrok je ljubeče bitje, ki že zelo zgodaj zapusti varno družinsko zavetje in preide v neznano vrtčevsko okolje, kjer imamo  vzgojiteljice in vzgojitelji posebno poslanstvo - nuditi otroku podporo za njegov napredek na vseh področjih razvoja, predvsem pa je...

JESEN POZDRAVLJAMO S TRGATVIJO

Od poletja smo se že poslovili in pozdravljamo nov letni čas – jesen. To je čas, ko se narava čudovito obarva v najrazličnejše barve, listje odpada iz dreves in začnemo si pripravljati ozimnico.  Jesen je tudi znana po starih kulturnih običajih, kot je trgatev....

TRGATEV V VRTCU – NADSTROPJE

Ste že kdaj videli kako poteka trgatev tam, kjer ni vinogradov? No mi, v vrtcu Borisa Pečeta smo postali že pravi mojstri v mestni trgatvi. Najprej rečemo: »ČIRA ČARA, HOKUS POKUS, SIMSALABIM - V VINOGRAD TE SPREMENIM!« In naše igrišče se spremeni v pravi vinograd z...

PRVI JESENSKI DAN – TRGATEV V ATRIJU

SLIKARKA Vsako leto isti časpride v našo malo vasslikarka,  dobro znana vsem,ime ji je gospa Jesen. Rumeno, rdečo in rjavonam poslika vso naravo.Ostane vedno le do zime,tedaj se poslovi  in mine. Po poletju se počasi vse postopoma spreminja v oranžno-rjavo jesen, z...

Pomagamo mladim družinam – plačilo oskrbnine za vašega otroka za oktober 2022

Spoštovani starši! Z veseljem vas obveščamo o dobrodelni akciji, ki jo bo kot svoj prvi večji projekt izvedla Fundacija Boštjana Bandlja. Fundacija je bila na pobudo g. Bandlja ustanovljena konec lanskega leta, vodila pa ga je preprosta želja – pomagati ljudem k...

DOGODEK KUPUJEM ODGOVORNO

Pedenjpedi smo v torek, 20.9.2022 obiskali Malo tržnico, kjer je potekal dogodek v okviru kampanje Kupujem odgovorno, ki se bo skozi celo leto odvijala v omenjenem prostoru. Takoj ob prihodu na tržnico nas je ogovoril prijazni čebelar, ki nam je predstavil svoje...

Vzgojitelj

Vzgojitelji damo ogromno otrokom, saj smo tudi večino dneva z njimi. V rokah imamo škarje in platna za oblikovanje otrokove osebnosti, vrednot in samozavesti. Naša naloga je pomembna in predstavlja pomemben mejnik v razvoju otroka. Otroku lahko predstavimo odlične...

ENOTA TOMŠIČEVA

Tomšičeva ulica 32
2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: Alenka Mauko, vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 260 (tajništvo), 041 966 692 (dežurni telefon)

Delovni čas: od 5.30 do 16.30

Oddelki:

5 oddelkov prvega starostnega obdobja 
9 oddelkov drugega starostnega obdobja 

ENOTA KAMNICA

Vrbanska cesta 93 a in Vrbanska cesta 93
2351 Kamnica

Organizacijski vodja enote: Simona Nerat, dipl. vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 280

Delovni čas: od 6.15 do 16.30

Oddelki:
2 oddelka prvega starostnega obdobja
4 oddelki drugega starostnega obdobja

ENOTA KOŠAKI

Krčevinska ulica 10
2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: ​Ines Godec Žavcer, dipl. vzg. predš. otr.
Telefon: 02/23 43 281

Delovni čas: od 6.15 do 16.00

Oddelki:
2 oddelka prvega starostnega obdobja
2 oddelka drugega starostnega obdobja 
 

ENOTA BRESTRNICA

JEDILNIK

 

Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno-energetske potrebe predšolskega otroka.

Projekti in stalnice

Del programa, ki ga izvajamo v vrtcu, so različno projekti in stalnice vrtca.

Obogatitvene dejavnosti

V vrtcu imajo otroci možnost vključevanja v različne obogatitvene dejavnosti.

Dodatne dejavnosti

Otroci imajo možnost obiskovanja tudi dodatne dejavnosti.

Dostopnost