Zdravje v vrtcu

Ozaveščanje otrok, staršev in zaposlenih o zdravem načinu življenja je ena izmed naših primarnih nalog. Le-te uresničujemo v okviru številnih projektov, med katerimi je t. i. “krovni projekt” ZDRAVJE V VRTCU. Projekt poteka pod okriljem NIJZ-ja in omogoča otrokom, da se seznanijo z osnovnimi informacijami o tem, kako skrbimo za svoje zdravje. Otroci na podlagi konkretnih izkušenj, v različnih situacijah spoznavajo pomen zdrave prehrane, usvajajo veščine osebne higiene v povezavi s skrbjo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter spoznavajo pomen gibanja in počitka za uravnoteženo delovanje človeškega telesa. 

Veliko dejavnosti namenjamo tudi gibanju ter bivanju na prostem. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj le-to zmore, hkrati pa doživlja veselje in ponos ob obvladovanju motoričnih sposobnosti in spretnosti ter gradi samozaupanje.  

V okviru EKO-projekta se otroci seznanjajo s pomenom pristne, kakovostne in sledljive hrane, ki je del nas in našega okolja, spoznavajo, da je zdrava hrana tista hrana, ki je zaužita v pravi količini in na pravi način, ozaveščajo pa tudi pomen gibanja za dobro počutje.

V vrtcu si prizadevamo za skrbno pripravljene obroke s poudarkom na lokalno pridelani hrani z velikim deležem ekoloških živil. V okviru gozdne pedagogike pa vzgojno-izobraževalni proces v največji možni meri prenašamo v neposredno okolico vrtca, predvsem v gozd.

Za spodbujanje zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu pa skrbijo tudi zaposleni z jogo ter ostalimi sprostitvenimi delavnicami.

»Če nimaš zdravnika, naj bodo tvoji zdravniki vedra duša, počitek in zmerno življenje.« (latinski pregovor)

 

Dostopnost