PRIMERJAVA MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI VRTCI

PRIMERJAVA MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI VRTCI

Oktobra 2021 sem dobila krasno priložnost in se v sklopu projekta Erasmus+ odpravila na izmenjavo v Španijo (Seville). Vključena sem bila v osnovno šolo, katera je imela tri vrtčevske oddelke, razdeljene glede na starost otrok. V Španiji so javni vrtci namenjeni le otrokom od treh let naprej, pred tretjim letom pa si morajo starši varstvo organizirati sami. V skupini tri letnih otrok, kamor je bilo vključenih 24 otrok in en vzgojitelj, sem bila prisotna en teden. Najbolj navdušena sem bila nad srčnostjo in odprtostjo špancev, nad krasnim sprejemom s strani vseh zaposlenih in otrok ter nad zelo pozitivno klimo v oddelku. Imela sem občudovanja vrednega mentorja, ki je svoje delo opravljal z velikim veseljem in je kljub veliko slabše zastavljenemu šolskemu sistemu in slabšim pogojem za delo kot pri nas, otrokom nudil največ kar je lahko.

Vrtci v Španiji se od vrtcev v Sloveniji zelo razlikujejo. Ena največjih razlik je ta, da je vrtec tam odprt samo 5ur, medtem ko slovenski šolski sistem otrokom dovoljuje, da so v vrtcu do 9ur dnevno.
Delo v Španskih vrtcih poteka izključno v frontalni obliki in je zelo podobno delu v šolah. Triletni otroci vsaj eno uro na dan rešujejo naloge v delovnih zvezkih, ki so prilagojeni njihovi starosti. Lahko bi rekli, da delo v veliki večini poteka skupinsko, in da se individualnega dela in dela v skupinah ne poslužujejo kaj dosti.

Najbolj sem bila presenečena nad njihovim potekom bivanja na prostem. Ko govorimo o bivanju na prostem v slovenskih vrtcih, govorimo o prosti igri na igrišču in igralih, vseh naravnih oblikah gibanja v naravi, sprehodih po mestu, parku, ob vodi, pohodih na bližnje hribe, prosti igri ter vodenih dejavnostih v gozdu. V španskem vrtcu kjer sem bila jaz, pa je bivanje na prostem pomenilo le 20 min igre na majhni terasi, katera je bila, z izjemo ene lesene hišice, popolnoma prazna.

Med tem, ko je v slovenskih vrtcih za prehrano odlično poskrbljeno, morajo imeti otroci v Španiji vsak dan pripravljeno malico od doma, ki jo pojejo v vrtcu ob gledanju risank. Risanke so tam nekaj povsem običajnega in lahko bi rekli, da jih časovno vsak dan gledajo približno eno uro in pol na dan.
Igralnice se po velikosti in opremi lahko primerjajo z našimi, so prijetne in lepo urejene. Otroci imajo na razpolago veliko igrač.

Naslednja stvar, ki me je zelo presenetila je higiena v njihovem vrtcu. V naših vrtcih dajemo umivanju rok ter pravilni uporabi sanitarij velik pomen. V Španiji si otroci po uporabi sanitarij ne umivajo rok, pred jedjo pa jim vzgojitelj roke razkuži z razkužilom. Če kateremu od otrok ne uspe pravočasno priti do stranišča in si zmoči spodnje hlačke, mora starš po otroka priti v vrtec in ga preobleči sam. Šele nato ga lahko ponovno pripeljal v oddelek. Razlog je, da morajo starši svoje otroke pred vpisom v javni vrtec pripraviti na samostojnost, kar vključuje tudi popolno samostojnost pri uporabi sanitarij.

Otroci, ki so komaj dopolnili tri leta so se mi zdeli izredno samostojni v vseh pogledih. Pozitivno me je presenetila tudi razvitost njihove pozornosti. Pri nas si ne znamo predstavljati, da bi bil en vzgojitelj celo leto sam s 24 otroki, pri njih pa je to nekaj povsem samoumevnega. Njihova igra je bila zelo mirna, veliko se poslužujejo igrač za razvoj fine motorike. Zelo všeč mi je bilo tudi to, da je v oddelek vsak dan prišel zunanji učitelj, ki je z otroki izvajal različne dejavnosti. Učili so se nemškega jezika, imeli glasbene in pravljične urice, … Najbolj pa me je navdušila ura logopedinje, ki je bila namenjena vsem otrokom.
Kljub velikim razlikam, katere potrjujejo, kakšno srečo imajo naši otroci, njihovi starši in vzgojitelji v Slovenskih vrtcih, sem zelo vesela, da sem imela možnost, udeležiti se izmenjave v Španiji.

Lepo je bilo videti starše, otroke ter zaposlene v Španskih vrtcih, kako srečni, srčni, sproščeni in zadovoljni znajo biti in da kljub veliko slabšim pogojem znajo ceniti vsako malenkost, ki se morda komu pri nas zdi popolnoma samoumevna.
Medtem ko nam veliko igrišče z igrali, toliko možnosti za gibanje na prostem, tako kvalitetna hrana, nudenje počitka otrokom, skrb za higieno s strani tukajšnjih vzgojiteljic, predstavljajo nekaj povsem samoumevnega, so za Špance to le sanje, ki bi si jih vsak starš za svoje otroke močno želel. Morda ne znaš toliko ceniti kar imaš, dokler ne vidiš kako je drugje, zato cenimo, kar imamo!

Zapisala: Ana Studen

OTROK MED ZASLONOM IN IGRIŠČEM

OTROK MED ZASLONOM IN IGRIŠČEM

Vljudno vabljeni na predavanje Tadeje Batagelj, magistrice psihologije iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor z naslovom Otrok med zaslonom in igriščem, ki bo v torek, 11. 1. 2022, ob 17.uri na daljavo (zoom).

Predavanje bo trajalo eno pedagoško uro.

POMEMBNO!

Tisti, ki se boste predavanja udeležili, se prijavite do ponedeljka, 10. januarja 2022, po e-pošti svetovalni delavki Dominiki Vilčnik: dominika.vilcnik@guest.arnes.si

Prijavljeni boste na svoj e-naslov dobili povezavo za zoom.
Ob prijavi navedite okrajšavi imena in priimka otroka in oddelek (ali priimek vzgojiteljice), v katerega je vključen.

Svetovalna delavka Dominika Vilčnik,
prof. slov. in ped.

Ravnateljica Mateja Bregant,
dipl. vzg. predš. otr.

MINI EKOLOŠKI OTOK

MINI EKOLOŠKI OTOK

V sklopu Eko projekta, na temo Odpadki smo z otroki spoznali različne vrste odpadkov in zabojnikov ter si ogledali ekološki otok. Otroci so spoznali, kako pomembno je ločevanje odpadkov za nas in naravo.

Z otroki smo iz odpadne embalaže ustvarili “Mini ekološki otok”.

Oddelek: VIJOLIČNA SOBA (3-4 leta)
Enota: Kamnica
Vzgojiteljica: Petra DRAGŠIČ, dipl.vzg.predš.otr.
Vzg.predš.otr.- pomočnica vzgojiteljice: Anja ESIH

SPET PRIŠLA JE K NAM JESEN

SPET PRIŠLA JE K NAM JESEN

Počitnice so minile in prišel je čas, ko je večina otrok znova prestopila vrtčevski prag in se vrnila v igralnice med vrstnike in vzgojiteljice. Za nekatere otroke je to prvi prehod iz domačega v popolnoma neznano okolje, drugim otrokom je vrtčevsko okolje že blizu in se veselijo ponovnega snidenja s starimi prijatelji.

Naloga vzgojitelja je, da poskrbi za dobro vzdušje v skupini , saj se le tako otroci počutijo varno in sproščeno. Ker je pozitivna klima med otroki eden izmed najpomembnejših dejavnikov za uspešno izvajanje različnih dejavnosti, se v skupini Pedenjped igramo različne igre, kjer se pogovarjamo o svojih občutkih, o podobnosti in različnosti, spoznavamo sebe in druge, ko slikamo svoje avtoportrete, pozitivno se spodbujamo z dnevnimi afirmacijami, sproščamo se ob barvanju mandal pri umirjeni glasbi. Z branjem zgodb, kot so O volku, ki je želel spremeniti barvo, Čopka in Zofka, najboljši prijateljici, Prav poseben dežnik, Darilo za rojstni dan … spodbujamo otroke, da se pozitivno vrednotijo in pridobivajo na svoji samopodobi. Za boljše počutje otrok imamo plakat Pravila v skupini, ki otroke spodbuja, da pridobijo občutek odgovornosti in samostojnosti. Medsebojne odnose krepimo z pestrimi rojstnodnevnimi praznovanji in z različnimi športnimi aktivnostmi, kjer je pomembno sodelovanje. Praznovanje rojstnega dneva ima za otroka poseben pomen, saj je to njegov dan, aktivnosti so načrtovane njegovim željam in potrebam. Letos smo si že poslikavali obraze, slikali na balone, izdelovali smo iz slanega testa, v igralnici smo si narisali na tla avtocesto …. Športni duh in medsebojno solidarnost smo dokazali na Mini krosu, ki smo ga izvedli v parku pod okriljem trenerjev ŠD Zvezdica. Otroci so se preizkusili v različnih športnih aktivnostih, kjer so dokazali, da so sposobni medsebojno sodelovati in da skupaj zmorejo več. V skupini se večkrat spodbujamo z besedami Vsi za enega , eden za vse, saj se zavedamo, da je v slogi naša moč.

Vaši prijazni, pametni in pogumni Pedenjpedi z Darjo in Mojco.SPLETNE IGRALNICE

SPLETNE IGRALNICE

V vrtcu Borisa Pečeta v šolskem letu 2021/22 uvajamo novo obliko sodelovanja s starši in sicer preko spletnih igralnic. Spletne igralnice omogočajo staršem večjo vključenost v dogajanje v vrtcu. Starši imajo preko spletnih igralnic dostop do aktualnih vsebin, obvestil in fotografij.

Za dostop do spletnih igralnic si morate ustvariti svoj uporabniški račun in od vzgojiteljice prejeti ključ za vstop v igralnico.

Dostop do spletnih igralnic: https://igralnice.vrtec-borisapeceta.si
Navodila za vpis staršev v spletne igralnice

Dostopnost