OBVESTILO ZA STARŠE

OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani!

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z 31. in 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21), s katerim se določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Ob vstopu v Vrtec Borisa Pečeta Maribor morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno izobraževalnega zavoda in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Prosimo, da vsi, ki vstopate v Vrtec Borisa Pečeta Maribor pripravite ustrezna dokazila o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju in jih predložite na vpogled strokovni delavki vaše skupine, ki je pooblaščena oseba za preverjanje ustreznih dokazil.

Z dopolnitvijo Odloka, z dne 23. 8. 2021, IZJEMOMA ni treba izpolnjevati pogoja PCT (cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec.

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljica:
Mateja BREGANT, dipl. vzg. predš. otr.

OBVESTILO ZA STARŠE

OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/68, z dne 17. 8. 2021, vam sporočamo, da bodo vrtci s 1. 9. 2021 delovali po t. i. modelu B, kar pomeni, da vrtci delujejo v celoti in je za delovanje vrtca potrebno upoštevanje priporočil NIJZ. Vrtci bodo odprti za vse otroke, vzgojno-izobraževalni proces bo potekal v skladu s Kurikulumom za vrtce in z letnim delovnim načrtom vrtca.

UVAJANJE NOVOSPREJETIH OTROK V VRTEC

Na spoznavno-informativnem srečanju se boste s strokovnimi delavci dogovorili za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva boste z otrokom prisotni, koliko časa boste v skupini ter katere dni boste prisotni. Vljudno prosimo, da se tako srečanja kakor tudi uvajanja udeleži samo eden od staršev oziroma skrbnikov. Prihajanje staršev v vrtec mora biti načrtovano.

Uvajanje bo potekalo tako, da bodo otroci razdeljeni v več manjših skupin, in bodo prihajali dnevno v različnem časovnem zaporedju ter bodo prisotni le določen čas.

Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da ste tako starši kakor tudi otroci zdravi, brez enega ali več naštetih znakov in simptomov (povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, spremembe zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki) oz. brez rizičnega stika z okuženim s SARS-CoV-2.

Starši ste dolžni izvajati oziroma upoštevati vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljati zaščitne maske ter vanje vstopati v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Zraven vzdrževanja zadostne medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopate v vrtčevski prostor, upoštevate predpisani protokol oz. načrt gibanja v vrtcu.
Vljudno prosimo, da v času prisotnosti v oddelku starši skrbite za svojega otroka in pri tem dosledno upoštevate higienska in splošna priporočila ter vzdržujete potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.

Veselimo se snidenja z vami!

Ravnateljica:
Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otrok

PRVIČ V VRTEC

PRVIČ V VRTEC

Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše življenjska prelomnica. Otrok namreč zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, je zanj izginilo.
Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z besedami. Zato ga moramo razumeti mi – odrasli, starši in vzgojitelji. Razumeti in mu pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja ter drugih ljudi. To je pot v samostojnost. V otrokovi naravi je, da raziskuje svoje okolje, da spoznava novo, zanimivo in nenavadno, da neprestano išče izzive in se ob tem uči, ker pridobiva izkušnje. Življenje v vrtcu je zanj izziv, ki ga bo obogatil z veliko izkušnjo, in slej ko prej bo v njem užival z vsem, kar mu ta ustanova lahko nudi. Tega pa ni malo.

Kako lahko starši svojemu otroku olajšamo vstop v vrtec?

1. Da najprej sami pri sebi razčistimo s pravilnostjo naše odločitve o vključitvi otroka v vrtec.
2. Da resnično verjamemo, da je vrtec za našega otroka najboljše varstvo, medtem ko smo v službi.
3. Da ustrezno pripravimo svojega otroka.

Vrtec nam ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživimo skupaj z otrokom v vrtcu v oddelku, kamor je vpisan.

Kaj priporočamo v času uvajanja in v prvih tednih (mesecih) obiskovanja vrtca?

1. Zelo pomembno je, da razmislimo o svojem doživljanju te spremembe: se bojimo, smo žalostni, celo obupani; nam vzgojiteljica ni všeč, nas moti prostor ipd., kajti vse te občutke bomo prenesli na svojega otroka, ki se bo temu primerno tudi odzival; mlajši kot je, težje bomo prikrili svoje razpoloženje.

2. Da smo umirjeni, z otrokom bolj nežni, potrpežljivi in razumevajoči kot ponavadi – naš otrok bo mogoče jezen, tečen, jokav, zadržan, agresiven, neprijazen, neješč … preden se bo privadil.

3. Da vsaj prvi mesec otrok brez prekinitev obiskuje vrtec.

4. Da z otrokom prihajamo v vrtec in odhajamo iz njega ob enakem času, kar mu bo dalo občutek varnosti (zaupanja v starše).

5. Da otroku ne obljubljamo, česar ne bomo mogli izpolniti, ker mu to jemlje občutek varnosti (zaupanja v starše).

KAJ LAHKO STORIMO PRED SEPTEMBROM oz. pred vstopom otroka v vrtec?

1. Zberemo kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero ga bomo vključili.
2. Z otrokom se pogovarjamo o njegovem vstopu v vrtec sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, prijetnega, zanimivega ipd.
3. Poskrbimo, da bo nekaj časa pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi (da se privadi, če je večino časa samo s starši).
4. Otroka, katerega niste še nikoli pustili v varstvu pri kom drugem, pustimo za kakšno uro, dve … (po občutku) pri babici in dedku, pri kakšni teti, skratka osebi, ki jo dovolj dobro pozna.
5. Z otrokom se večkrat sprehodimo mimo vrtca in opazujmo druge otroke pri igri.
6. Pogovarjajmo se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, …
7. Načrtujmo/ pustimo si nekaj dni dopusta (če je le možno) za prve dneve v vrtcu. To je zelo pomembno!
8. V času uvajanja ne načrtujmo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, odvajanje od plenic ipd.
9. Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se lahko še posebej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico (o kateri boste obveščeni v drugi polovici avgusta 2021) ali vodjo vrtca ali svetovalno delavko vrtca.

Pripravila svetovalna delavka vrtca: Dominika Vilčnik

Kako biti svojemu otroku v podporo ob izgubi?

Kako biti svojemu otroku v podporo ob izgubi?

Zadnje leto je zaradi epidemije COVID-19 prineslo mnogo izgub, s katerimi so se pogosto srečali tudi otroci in mladostniki. Ker je njihovo žalovanje drugačno od odraslega, lahko ostanejo prezrti žalovalci, kar pa še okrepi njihovo stisko.

Starši ste običajno najpomembnejši steber podpore svojemu otroku tudi v času žalovanja, zato vas želimo povabiti na kratko spletno srečanje, ki bo potekalo v kombinaciji predavanja in diskusije. V okviru predavanja bomo predstavili ključne značilnosti žalovanja pri otrocih in mladostnikih ter podali usmeritve, kako se s svojim otrokom pogovarjati o izgubi ter kako se odzvati na njegovo stisko. V zadnjem delu srečanja pa boste imeli možnost zastaviti tudi vprašanja.

Srečanje pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic in bo potekalo v torek, 11. 5. 2021, med 17. in 18.30. Na srečanju bo z vami Miha Zimšek, vodja tabora za žalujoče otroke in mladostnike, tabora Levjesrčni.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Udeležba na dogodku je brezplačna, vas pa prosimo, da svojo udeležbo potrdite z oddajo spletne prijavnice: https://anketa.nijz.si/a/126911 najkasneje do 9. maja.

V okviru spletne prijavnice lahko posredujete tudi svoja vprašanja v zvezi s temo. Povezavo, s katero boste dostopali do telekomunikacijske platforme, kjer bo potekalo usposabljanje, boste prejeli 10. maja.

Informacije o izgubi in žalovanju med epidemijo COVID-19 ter priporočila, kako se pogovoriti z otroki o bolezni in smrti, smo zbrali tudi v gradivih, ki so dostopna na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/podpora-ob-izgubah-v-casu-epidemije-covid-19.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-pošte: alenka.tancic-grum@nijz.si

Veselimo se srečanja z vami,
Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči med epidemijo

Obvestilo o vpisu za šolsko leto 2021/22

Obvestilo o vpisu za šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši,

v času rednega vpisa, od 17. do 26. marca 2021, se je v Vrtec Borisa Pečeta Maribor vpisalo 163 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red, glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih in enotah. Z oblikovanjem oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več otrok, 25 jih je trenutno na čakalnem seznamu. Glede na izkušnje preteklih let pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi, otroke sprejemali tudi naknadno.

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za šolsko leto 2021/2022 od 17. 3. do 26. 3. 2021), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest, bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Borisa Pečeta Maribor.

Kolektiv Vrtca Borisa Pečeta Maribor

Od 12. 4. 2021 vrtec ponovno ODPRT za VSE OTROKE

Od 12. 4. 2021 vrtec ponovno ODPRT za VSE OTROKE

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/42, z dne 8. 4. 2021, vas obveščam, da je Vlada RS sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za VSE OTROKE odpirajo vrtci. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Otroci bodo v svojih matičnih igralnicah v t. i. mehurčkih, zato vas vljudno prosim, da strokovnim delavkam skrbno sporočite čas bivanja otrok v vrtcu in se le-tega tudi dosledno držite. Le na takšen način bomo lahko poskrbeli za optimalno organizacijo dela ter izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa.

Hkrati vas prosim, da še vedno dosledno upoštevate vsa navodila in priporočila iz strani NIjZ ter v vrtec pripeljete le zdrave otroke.

Želim vam vse dobro, predvsem pa – ostanimo zdravi!

Ravnateljica:
Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost