Rezultati vprašalnikov

Rezultati vprašalnikov

V oktobru 2020 smo staršem novincev in staršem drugih otrok razdelili vprašalnike o počutju njihovega otroka v vrtcu, o njihovih pričakovanjih in mnenjih v zvezi z informiranjem, o oblikah sodelovanja z vrtcem, kot tudi o razmišljanju o pomembnosti posamezne dejavnosti za njihove otroke. Starše smo povprašali tudi o predlogih za izboljšanje kakovosti vrtca.

Objavljamo rezultate obeh vprašalnikov:

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše 2020/21

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše za novo sprejetih otrok 2020/21

SPLETNE IGRALNICE

SPLETNE IGRALNICE

V vrtcu Borisa Pečeta v šolskem letu 2021/22 uvajamo novo obliko sodelovanja s starši in sicer preko spletnih igralnic. Spletne igralnice omogočajo staršem večjo vključenost v dogajanje v vrtcu. Starši imajo preko spletnih igralnic dostop do aktualnih vsebin, obvestil in fotografij.

Za dostop do spletnih igralnic si morate ustvariti svoj uporabniški račun in od vzgojiteljice prejeti ključ za vstop v igralnico.

Dostop do spletnih igralnic: https://igralnice.vrtec-borisapeceta.si
Navodila za vpis staršev v spletne igralnice

Dostopnost