Informativno srečanje

z vzgojitelji v oddelkih bo

bo v sredo, 31. 8. 2022, med 16. in 17. uro
v igralnici, ki jo bo v šolskem letu 2022/23 obiskoval vaš otrok.

Vljudno vas prosimo, da se ga udeležite sami, brez otroka, saj gre za izmenjavo pomembnih informacij med
vami in strokovnima delavkama.

Naj vas spomnimo:

– Za otroke, ki prvič prihajajo v vrtec s 1. 9. 2022 je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na Center za socialno delo v mesecu avgustu 2022. Veljavnost odločbe je eno leto. Če zaradi kakšnih sprememb v tem času ne boste oddajali nove vloge, boste naslednje leto dobili od države informativni izračun.

– Otroci novinci potrebujejo prvi dan vstopa v vrtec Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (velja samo za novo vpisane otroke), ki ga oddajo v skupino – vzgojiteljici.
V skladu z 51. členom Zakona o nalezljivih boleznih mora biti iz zdravniškega potrdila razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam oziroma, da otrok ni bil cepljen zaradi medicinskih razlogov – za to pa obstaja Odločba o oprostitvi cepljenja. Brez zdravniškega potrdila vstop v vrtec ni dovoljen.

– Starši katerih otroci imajo dieto ali prenehanje diete, prosim uredite potrebno prijavo/odjavo pri naši organizatorki prehrane Aleksandri Tkavc PRED vstopom otroka v vrtec (tel. št. 02 23 43 269, sandra.tkavc@guest.arnes.si).

– Starši si lahko plačilo vrtca uredite tudi preko trajnika. Obrazec si lahko snamete na pripeti povezavi (Soglasje za otvoritev trajnega naloga .pdf datoteka) in ga oddate vzgojiteljici ali na upravo vrtca.

Dostopnost