Spoštovani starši,

obveščam vas, da bomo v prihodnjem tednu, od 2. 11. 2020 dalje, ponovno zagotavljali nujno varstvo za otroke, katerih starša bosta s potrdilom delodajalca izkazovala potrebo po le-tem. Kot nujno se smatra delo obeh staršev, ki je pomembno za delovanje družbe in države oziroma v kolikor sta oba starša zaposlena in varstva ne moreta zagotoviti na drug način. Potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva otrok:

V vrtec pripeljite le ZDRAVE otroke in ob prihodu strokovni delavki predložite tudi potrdilo oziroma izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Izjava starša o zdravstvenem stanju otroka:

Nujno varstvo za otroke iz vseh enot bo zagotovljeno v enoti Tomšičeva, in sicer od 5. 30. do 16. 30. ure.

Glede na to, da bodo v enoti Tomšičeva otroci iz ostalih enot vrtca, bomo temu prilagodili tudi kadrovsko zasedbo (prisotne bodo nekatere strokovne delavke iz posameznih enot).

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije je 23. 10. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, s katerim je med drugim začasno prepovedala zbiranje ljudi v vrtcih. V tretji alineji 2. odstavka navedenega odloka pa je določila izjemo, da prepoved ne velja za vrtce v zmanjšanem obsegu, če tako določi župan občine, na območju katerega vrtec izvaja dejavnost.

Na podlagi situacije v Občini Maribor in vrtcih v občini Maribor je župan občine odločil, da se delovanje vrtca izvaja v zmanjšanem obsegu, in sicer samo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Prijazen pozdrav in vse dobro!

                                                                                                      Zakonita zastopnica vrtca:

                                                                                                      Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost