Dragi starši!

Objavljamo seznam otrok po oddelkih za šolsko leto 2020/21.

Seznami so po šifrah otroka. Šifro vašega otroka najdete na obvestilih o sprejetju otroka v vrtec ali na POGODBI o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Dostopnost