Za nagradni natečaj podjetja Snaga, s katerim želijo okoljsko ozaveščati ljudi, so otroci in strokovni delavci vrtca v vseh enotah ustvarjali »Pametne eko kartončke«, na katerih so izražene njihove ideje o tem, kako je potrebno ravnati z odpadki – jih ločevati, ponovno uporabiti in prikazati načine za preprečevanja njihovega nastajanja.

ENOTA TOMŠIČEVA                                   ENOTA BRESTERNICA

     

ENOTA KOŠAKI                                                     ENOTA KAMNICA

    

Organizator bo poskrbel, da se bo javnost na drugačen način seznanila, kako je potrebno varovati naše okolje. »Pametne eko kartončke« smo pred oddajo organizatorju fotografirali. Morda bo tudi vas otroška domišljija, nanizana na kartončkih, spodbudila k odgovornemu razmišljanju in ravnanju.

 

Maribor, 8. 3. 2019                                     Pomočnica ravnateljice Erika Turk

 

 

Dostopnost