Spoštovani starši!

V času poletnih počitnic naj starši upoštevajo navodila NIJZ. V primeru, da jim je odrejena 14-dnevna karantena morajo le-to upoštevati.

Po vrnitvi otroka iz počitnic, ki so bile daljše kot teden dni, morajo starši oddati strokovnim delavkam v skupini Izjavo staršev pred vstopom v vrtec, ki bo tudi pogoj za ponovno vključitev otroka v vrtec in seveda, da je otrok zdrav.

Izjava: NIJZ Priloga 3 Izjava staršev (.pdf datoteka)

 

Dostopnost