Pridobivanje dodatnih sredstev…

Naloga  sklada je pridobivanje dodatnih sredstev za izboljšavo in obogatitev opreme vrtca. Naši cilji so zagotoviti udeležencem  vzgojno-izobraževalnega programa – otrokom dodatno in kvalitetnejšo  ponudbo; omogočiti otrokom optimalno dobre pogoje, ki bodo služili  podpori njihovega psihofizičnega razvoja.

 

 

Dostopnost