Spoštovani starši!

Pričenja se novo šolsko leto in vaši otroci bodo ponovno prestopili vrata našega vrtca, nekateri prvič, drugi pa se bodo po dolgih počitnicah spet srečali s starimi prijatelji ter vzgojiteljicami.

Naša primarna naloga je, da v največji možni meri poskrbimo predvsem za varno in zdravo okolje, tako za otroke kakor tudi za zaposlene, zato vas vljudno prosimo za dosledno upoštevanje naslednjih navodil.

  1. UVAJANJE NOVO SPREJETIH OTROK:

Postopek uvajanja bomo načrtovali in izvajali v skladu s Kurikulom za vrtce. Na spoznavno-informativnem srečanju, v ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 16. uri, vam bodo strokovne delavke posameznih oddelkov posredovale vse informacije, ki zadevajo tako uvajanje kakor tudi nadaljnje delo v posameznih oddelkih oziroma način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa. Vljudno vas prosimo, da se ga udeležite sami, brez otroka, saj gre za izmenjavo pomembnih informacij med vami in strokovnimi delavci.

Na srečanju boste izpolnili tudi vse potrebne obrazce (časovno bivanje otrok, telefonske številke dosegljivih oseb, morebitne posebnosti) ter strokovnim delavkam posredovali točen čas, ko boste v prvem tednu (od 1. 9. – 4. 9. 2020) v vrtec pripeljali otroka. Pri uvajanju imate starši pravico prisostvovati vzgojnemu procesu, vendar vas prosimo, da se omejite na največ pol ure (strokovnima delavkama v oddelku sporočite točen čas prisostvovanja oziroma prihoda), saj so lahko v oddelku naenkrat prisotni največ štirje starši. V kolikor ne želite prisostvovati samemu vzgojnemu procesu, otroka počakate zunaj (pred vrtcem)

Za vstop v igralnico koristite najbližji vhod,  razkužite si roke, nadenite masko ter se preobujte v copate. V igralnici vzgojni proces opazujte »s strani« ter v čim večji meri upoštevajte varnostno razdaljo. Otroka naj (v kolikor je mogoče) uvaja isti starš. Pred vstopom v igralnico je potrebno izpolniti PRILOGO 3 (za otroka) ter izjavo, IZJAVA STARŠA, KI UVAJA OTROKA (za starše), prav tako je potrebno strokovnim delavkam predložiti zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni (velja za novo vpisane otroke oziroma otroke, ki so prvič vključeni v vrtec).

Za način komunikacije v zvezi z vašim otrokom, se boste dogovorili s strokovnimi delavkami.

Načrtovanje in izvajanje kurikula bo potekalo v skladu z razvojnimi značilnostmi in potrebami otrok. Poskrbeli bomo, da bo vsak otrok pridobil pozitivne izkušnje, se navadil na novo okolje ter pridobil zaupanje v strokovne delavce vrtca. Vsekakor bomo v največji meri upoštevali želje in potrebe tako otrok kakor staršev, saj je le-to temelj za vzpostavitev medsebojnega zaupanja.

Otroci lahko imajo s seboj svoje najljubše igrače, dude ali »ninice«, ko jih več ne bodo potrebovali, jih bodo strokovne delavke umaknile oziroma hranile v vrečke na njihove poličke.

Vljudno prosimo, da pri vstopanju v prostore vrtca, dosledno upoštevate predpisani protokol oziroma načrt gibanja v vrtcu (https://www.vrtec-borisapeceta.si/higienska-priporocila-za-starse-v-casu-epidemije-covid-19/).

  • PREDAJA IN PREVZEM OTROK:

Otroke ob prihodu predate strokovni delavki oddelka. Vljudno prosimo, da uporabljate vhode, ki so najbližji otrokovi matični igralnici, dosledno upoštevate pravilno higieno rok in kašlja,  vzdržujete varnostno razdaljo do drugih staršev, otrok in strokovnih delavcev, v notranjih prostorih uporabljate zaščitno masko ter otroka predate vzgojiteljici pred igralnico. V garderobi je lahko naenkrat toliko staršev, da še lahko zagotavljate ustrezno medsebojno razdaljo (v kolikor to ni mogoče, vljudno prosimo, da počakate zunaj). Hkrati vas naprošamo, da se ne zadržujete v notranjih prostorih vrtca ter na zunanjih površinah.

Pri prevzemu otrok jih poskušajte čim prej urediti (v kolikor bodo otroci v notranjosti) ter zapustiti območje vrtca.

V enoti KAMNICA, kjer se oddelek ZELENA SOBA nahaja v prostorih OŠ Kamnica, bosta predaja ter prevzem otrok potekala pri vhodu v igralnico, saj vhoda v OŠ žal ne bo mogoče koristiti.

Vsi zaposleni si bomo prizadevali za izvedbo kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, otrokom pa zagotavljali varno in spodbudno okolje, ob upoštevanju vseh priporočil iz strani pristojnih institucij.

»Z MAJHNIMI KORAKI DO VELIKIH CILJEV«, predvsem pa…skupaj, z roko v roki ustvarjamo hišo, v kateri prevladuje igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje; hišo, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

                                                                                                                                                             Ravnateljica vrtca:

                                                                                                                                  Marija Pšunder, dipl vzg. predš. otr.

                                                                                                    Po pooblastilu: Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost