Kot vsako leto, smo tudi letos v sklopu EKO VRTCA izvajali akcijo zbiranja starega papirja. Zbiralna akcija je trajala od 19. 4. do 23. 4. 2021. Cilj aktivnosti je bil ozaveščanje otrok, staršev in vseh nas zaposlenih o pomenu ponovne predelave odpadkov in ohranjanje naravnih virov. S sredstvi od prodaje zbranega papirja pa želimo sofinancirati nakup didaktičnega materiala z ekološko vsebino.

V našem oddelku smo skupaj z otroki izdelali veliko škatlo za zbiranje odpadnega papirja. Začelo se je takole: »Kje dobiti veliko kartonasto škatlo, ki bo dovolj velika za zbiranje odpadnega papirja?« Šli smo od oddelka do oddelka in pri sosedih končno dobili pravo škatlo velikanko. Z otroki smo natrgali časopisni papir ter škatlo oblepili s pomočjo lepila za tapete. Nanjo smo napisali: »ODPADNI PAPIR« ter jo postavili v opismenjevalni kotiček, kjer otroci največ ustvarjajo in ostane veliko odpadnega papirja.

Vsak dan smo v škatlo pridno metali odpadni papir, se pogovarjali o recikliranju odpadnega papirja, ki nam daje priložnost, da rešimo velike količine dreves. Drevesa so mnogo več kot material za papir. So pljuča našega planeta in vsega živega.

Skozi okno igralnice smo opazovali starše otrok ter sodelavce, kako pridno polnijo kontejner, ki je bil postavljen na igrišču vrtca. V enem tednu je bil do vrha poln. Tudi naša škatla je bila polna, zato smo skupaj z otroki škatlo odnesli do kontejnerja ter odpadni papir vsuli vanj. Otroci so se veselili skupaj z nama. Škatlo smo nato odnesli nazaj v igralnico, kamor vsak dan mečemo odpadni papir.

Tako otroke že v predšolskem obdobju navajamo na ločeno zbiranje odpadkov, krepimo okoljsko zavest ter pripomoremo k ohranjanju okolja.

Zapisala: Melita Pušnik

Dostopnost