Empatija pri otrocih

Empatija pri otrocih

Empatija je sposobnost zaznavanja ter razumevanja drugih ljudi, prepoznavanja njihovih misli in čutenja. Povezana je s čustvi in s sočutjem, ki ga imamo do drugih ljudi, rastlin, živali in lastnine.

Pri otrocih starosti 2–3 leta smo v začetku šolskega leta opazili, da so njihova čustva kratkotrajna, večkrat so se spreminjala glede na različne situacije, v katerih so se znašli. Otroci so hitro prehajali iz enega čustvenega stanja v drugega. Čustva so izražali nezadržno takoj, in sicer bolj vedenjsko kot besedno. Ob jokajočem otroku so pričeli tudi sami jokati, saj so se v takšni situaciji počutili neprijetno. Izhajali so iz sebe, svojih potreb in še niso bili dovzetni za potrebe drugih, kar označujemo kot obdobje egocentrizma. Ugodje so doživljali predvsem takrat, ko smo se jim posvečali, jih pestovali in jim govorili tolažilne besede. Pomirjale so jih tudi igrače od doma, s katerimi so se večino časa igrali. V tem času so iskali zaupanje odraslih oseb, ki so bile v njihovi bližini.

Ob zaključku koledarskega leta 2023 je bilo pri štirimesečnem spremljanju otrok opaziti napredovanje v kognitivnem, govornem, emocionalnem in socialnem razvoju. Že od meseca septembra smo se z otroki veliko pogovarjali o čustvih in občutjih, jih opisovali ter jim predstavili določene vzorce in strategije za prepoznavanje le-teh. Otroci so prepoznavali čustva, razvijali empatijo in socialne spretnosti preko bibarij, zgodb in likovnega ustvarjanja. Sedaj otroci skozi pogovor že izražajo svoje prijetne in neprijetne situacije, predvsem čustva veselja in žalosti. Nekaj otrok se že odziva na čustveno reakcijo vrstnikov. Sprašujejo na primer zakaj otrok joče, nekateri jokajočega otroka objemajo in tolažijo. Otroci si med seboj pomagajo tudi pri oblačenju in obuvanju ter nudenju druge pomoči. Opazili smo tudi razlike v igri. Najprej je bila pri otrocih videna vzporedna igra, ki pa se je med letom spremenila. Otroci so že začeli svojo igro deliti z vrstniki in se za kratek čas že poigrajo skupaj. Med samo igro si med seboj izmenjavajo igrače in komunicirajo. Pogosto je zaznana simbolna igra, igra pretvarjanja in igra vlog. Tako deklice kot dečki radi likovno ustvarjajo, poslušajo zgodbe in obožujejo skupinske igre, ki jih vodi odrasla oseba. Na začetku so bili samo opazovalci, sedaj pa jih že večina sodeluje ter posnema odraslo osebo v njenem govoru in gibanju. Otroci se v tem obdobju navajajo še na osebno higieno in odvajanje od pleničk. Za počitek še vedno potrebujejo ninico ali pa igračko od doma, ki jim nudi varnost. Navajeni so se že na stalne odrasle osebe na oddelku in jim vsaka sprememba kadra predstavljala čustveno vznemirjanje.
Strokovni delavci v vrtcih se zavedamo, da je vsak otrok individum zase in da pri njihovem razvoju ni univerzalnega recepta, ki bi bil pisan na kožo vsem. Zavedati se moramo, da bodo otroci uspešni, če bodo čustveno srečni. Takrat bodo znali delili svojo srečo tudi z drugimi. Njihov krog prijateljev se bo večal in njihovo znanje se bo bogatilo.
Članek je povzet iz moje raziskovalne naloge Empatija pri otrocih, ki je objavljen v strokovni reviji Realka februarja 2024.

Zapisala Darja Draksler

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN OBUTVE

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN OBUTVE

V skupini Pike poke smo vzpostavili iniciativo izmenjave oblačil in obutve. Naš namen, spodbujanje trajnostnega ravnanja in zmanjševanje odpadkov, ima izjemno pozitiven vpliv na okolje in vzgojo otrok v okoljsko ozaveščene posameznike. Sodelovanje z EKO trgovino Zelena japka in »Kotičkom ponovne uporabe« dodatno krepi naše prizadevanje za trajnostno ravnanje.

Leseni zaboji za odlaganje oblačil iz EKO trgovine predstavljajo odlično rešitev za organizacijo izmenjave. Prav tako sodelujemo s podjetjem Snaga d.o.o. za recikliranje oblačil ob koncu projekta. To je zagotovilo, da bodo tudi nepotrebna oblačila ustrezno reciklirana, s čimer bo zmanjšana obremenitev okolja.

Vključevanje otrok in njihovo spodbujanje k sodelovanju pri izmenjavi oblačil je odličen način za poučevanje konceptov trajnostne potrošnje in zmanjševanja odpadkov. S tem prispevamo k njihovemu razumevanju pomembnosti varovanja okolja ter jih učimo odgovornega ravnanja s potrošniškimi dobrinami. To je ključno za oblikovanje okoljsko ozaveščene generacije.

Zelo pomembna pri oblikovanju okoljske ozaveščenosti otrok je vloga staršev. Sodelovanje staršev pri takšnih dejavnostih ne le krepi skupnost vrtca, ampak tudi spodbuja trajnostne prakse v domačem okolju. S tem se ustvarja trajna ozaveščenost in pozitivne navade v vsakdanjem življenju otrok.

Izmenjava oblačil in obutve prispeva k trajnostnemu razmišljanju in ravnanju v naši skupnosti.

Zahvala vsem, ki sodelujete in boste sodelovali.

Vabljeni na izmenjavo oblačil v predprostoru skupine Pike poke v atrijskem delu vrtca.

Skupina Pike poke z Nino in Melito.

_

Zimski športni dan v enoti Košaki

Zimski športni dan v enoti Košaki

Še vedno je zima, ki pa zaenkrat skopari s snegom. Temperature nihajo. Sonce se sramežljivo prikazuje in nas razveseljuje s svojo prisotnostjo.

V enoti Košaki smo se  strokovne delavke odločile, da januarski dan popestrimo z zimskimi športnimi igrami na prostem. Športne igre so dragocene dejavnosti s katerimi si med drugim pridobivamo nove izkušnje, razvijamo spretnosti,  krepimo medsebojne odnose in se zabavamo.  Prav tako se učimo upoštevanja pravil v igrah, pomena sodelovanja v skupini, doživljamo svobodo gibanja preko športa in spoznavamo nove športe. S pomočjo športnih rekvizitov smo se tako preizkusili v hokeju, teku med stožci – slalomu, skokih in v curlingu. Teniške žogice, tulci, stožci, palice, žogice iz papirja…vse to so bili športni pripomočki, ki so pomagali, da je bila vadba zanimiva in zabavna.

Ob koncu iger nas je ogrel topel čaj. Vzgojiteljice so razdelile medalje. Rdeča lička in smeh na obrazu so bili dokaz, da so igre uspele. Skupno pa smo sklenili, da je v igrah važno sodelovati in ne zmagati.

Zapisala:

Ines Godec Žavcer

Predavanje za starše – Moj otrok bo šolar

Predavanje za starše – Moj otrok bo šolar

Spoštovan starši!

Obveščamo vas o izobraževalnem dogodku v obliki starševskega večera MOJ OTROK BO ŠOLAR, ki je namenjen staršem bodočih prvošolčkov.

Starševski večer prirejamo v torek, 23. 1. 2024 med 17.00 in 18.30 uro v spletni obliki in sicer v organizaciji Svetovalnega centra za starše otroke in mladostnike Maribor, Lavričeva 5.

Udeležba na starševskem večeru je brezplačna.

Povezava do dogodka: https://arnes-si.zoom.us/j/94246557486?pwd=dlVCbHBKVE55MHUreWRYT3JQWmhzUT09

Vas lepo pozdravljamo!

Čas lepih želja (enota Bresternica)

Čas lepih želja (enota Bresternica)

Mesec DECEMBER, čas lepih želja

Stojimo na pragu novega leta in se že oziramo kaj nam bo namenila prihodnost.

Mesec december je mesec radosti, dobrih del, pričakovanj in majhnih presenečenj.

Iztekajočemu se letu pa smo v enoti Bresternica – Lunina igralnica izdelali voščilnice in

skupaj izbrali misel. Voščilnice smo dali v kuverte in jih najprej odnesli na krajevno skupnost Bresternica – Gaj, nato nas je pot vodila do trgovine Mercator. V trgovini smo dali voščilnico prijazni trgovki in ji zaželeli lepe praznike. Tam so bili tudi starejši krajani, tudi njim smo zaželeli vse dobro in se odpravili proti pošti. Sprejela nas je prijazna gospa. Izročili smo ji kuverte in ji povedali da želimo te poslati naprej. Pokazala in razložila nam je, da potrebujemo podatke in naslov komu pošiljamo in seveda na znamke ne smemo pozabiti. Dali smo ji denar in plačali znamke nato pa vse skupaj oddali v rumen nabiralnik. Na koncu smo se lepo zahvalili in zaželeli lepe praznike.

Tako smo v našem kraju popestrili in polepšali dan vsem z majhnimi željami in voščili, saj veste najlepša darila niso zavita, ampak tista ki pridejo iz srca.

Za konec pa še voščilo;

V  NOVEM LETU VAM ŽELIMO, DA:

SEŠTEVATE

Lepa jutra in dni.

MNOŽITE

Lepe stvari in prijateljstva.

ODŠTEVATE

Žalost, jezo, neuspeh in skrbi.

DELITE

Srečo, nasmehe in ljubezen.

                                                        Otroci iz Lunine igralnice s Karin in Anjo

                                                                                   Zapisala: Anja Esih

Voščilo 2024

Voščilo 2024

Otroci so čudežna bitja. Topli, iskreni, vedoželjni, polni smeha in nalezljive radosti.

                                        Privoščite si vsaj nekajkrat v letu BITI OTROK. Čudežno bo. Pa srečno.

V letu, ki je pred vami vam želim, da čim več gledate s srcem, da si dovolite sanjati, upati, se čuditi, ustvarjati, pričakovati, biti igrivi, razposajeni, velikodušni ter predvsem solidarni. Ponudite roko, kjer je potrebna, ponudite ramo, kjer je potrebna, odprite srce in bodite luč v temi. Odpuščajte…še najbolj sebi, rastite in se veselite drobnih trenutkov, takšnih, ki štejejo, takšnih ki so neprecenljivi…kot je otroški objem, čas s prijatelji, sprehod v naravi, čas ki ga namenimo samo sebi. Podarite najbližjim tisto, kar je največ vredno, to je ČAS. 

Veliko iskrivih trenutkov in zvrhano mero zdravja, ljubezni, sreče ter osebnega zadovoljstva vam želim ravnateljica, Mateja Komel.

Dostopnost