Javni VPIS novincev za šolsko leto 2024/2025

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2024/2025 bo potekal od 8. do 12. aprila 2024. Vrtci bomo vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali po redni pošti (VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, Tomšičeva ulica 32, Maribor), po elektronski pošti na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ter v tajništvu vrtca na enoti Tomšičeva, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v sredo 10. 4. 2024, do 16.30 ure.

Vabimo Vas torej k enotnemu javnemu VPISU otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2024/25,

ki bo potekal v času od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost enajstih mesecev ter vse ostale do vstopa v šolo.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka, zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, katerih starši so se odločili za odložitev šolanja. V kolikor v enoti, v katero starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto). Postopek sprejema otrok v vrtec je zaključen, ko starši v roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo “Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM“. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah.

V kolikor bodo po rednem vpisu, v novem šolskem letu 2024/25, še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (vseh mariborskih vrtcev). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar jo bomo obravnavali po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2024/25.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev (ob podpisu pogodbe).

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec boste prejeli najkasneje do sredine maja 2024.

Starši sprejetih otrok, morate v roku 14. dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne.

V času vpisa bo v vrtcu potekal DAN ODPRTIH VRAT, in sicer v sredo, 10. 4. 2024, v dopoldanskem (med 9. in 11. uro) ter popoldanskem času (med 16.30 in 17.30 uro).   Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi na prostem  (na igrišču vrtca ter v njegovi neposredni bližini).

 Vljudno vabljeni v vrtec, kjer, skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Dokumenti in obrazci za starše:
– Vpisna vloga za vrtce MOM 2024/2025  (.pdf datoteka)

– Publikacija 2024 (.pdf datoteka)

– Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo 
– Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika (.pdf datoteka)
Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca (Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor).
– Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika 
– PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v MOM
– Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM
– Pregled plačil staršev 

Informativno srečanje za STARŠE novo sprejetih otrok

Informativno srečanje za STARŠE novo sprejetih otrok

Informativno srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v telovadnici vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor,
v torek, 23. maja, 2023, ob 16.30.
Na srečanju bomo predstavili uvajanje otrok v vrtec ter življenje in delo v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor.
Z veseljem vas pričakujemo!

Javni VPIS novincev za šolsko leto 2023/2024

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 15. do 24. marca 2023. Vrtci bomo vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali po redni pošti (VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, Tomšičeva ulica 32, Maribor), po elektronski pošti na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ter v tajništvu vrtca na enoti Tomšičeva, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v sredo 15. 3. 2023, do 16. ure.

Vabimo Vas torej k enotnemu javnemu VPISU otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2023/24,

ki bo potekal v času od 15. 3. 2023 do 24. 3. 2023.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost enajstih mesecev ter vse ostale do vstopa v šolo.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka, zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, katerih starši so se odločili za odložitev šolanja. V kolikor v enoti, v katero starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto). Postopek sprejema otrok v vrtec je zaključen, ko starši v roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo “Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM“. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah.

V kolikor bodo po rednem vpisu, v novem šolskem letu 2023/24, še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (vseh mariborskih vrtcev). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar jo bomo obravnavali po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev (ob podpisu pogodbe).

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec boste prejeli najkasneje do konca aprila 2023.

Starši sprejetih otrok, morate v roku 14. dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne.

V času vpisa bodo v vrtcu potekali DNEVI ODPRTIH VRAT, in sicer v sredo, 15. 3. 2023, v torek, 21. 3. 2023 ter v četrtek, 23. 3. 2023, od 9.00 do 11.00. Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi na prostem  (na igrišču vrtca ter v njegovi neposredni bližini).

 Vljudno vabljeni v vrtec, kjer, skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Dokumenti in obrazci za starše:
– Vpisna vloga za vrtce MOM 2023/2024 (.pdf datoteka)

– Publikacija 2023 (.pdf datoteka) – bo objavljena po sprejetju dokumenta  na Svetu vrtca.

– Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo 
– Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika (.pdf datoteka)
Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca (Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor).
– Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika 
– PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v MOM
– Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM
– Pregled plačil staršev 

PRVIČ V VRTEC

PRVIČ V VRTEC

Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše življenjska prelomnica. Otrok namreč zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, je zanj izginilo.
Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z besedami. Zato ga moramo razumeti mi – odrasli, starši in vzgojitelji. Razumeti in mu pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja ter drugih ljudi. To je pot v samostojnost. V otrokovi naravi je, da raziskuje svoje okolje, da spoznava novo, zanimivo in nenavadno, da neprestano išče izzive in se ob tem uči, ker pridobiva izkušnje. Življenje v vrtcu je zanj izziv, ki ga bo obogatil z veliko izkušnjo, in slej ko prej bo v njem užival z vsem, kar mu ta ustanova lahko nudi. Tega pa ni malo.

Kako lahko starši svojemu otroku olajšamo vstop v vrtec?

1. Da najprej sami pri sebi razčistimo s pravilnostjo naše odločitve o vključitvi otroka v vrtec.
2. Da resnično verjamemo, da je vrtec za našega otroka najboljše varstvo, medtem ko smo v službi.
3. Da ustrezno pripravimo svojega otroka.

Vrtec nam ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživimo skupaj z otrokom v vrtcu v oddelku, kamor je vpisan.

Kaj priporočamo v času uvajanja in v prvih tednih (mesecih) obiskovanja vrtca?

1. Zelo pomembno je, da razmislimo o svojem doživljanju te spremembe: se bojimo, smo žalostni, celo obupani; nam vzgojiteljica ni všeč, nas moti prostor ipd., kajti vse te občutke bomo prenesli na svojega otroka, ki se bo temu primerno tudi odzival; mlajši kot je, težje bomo prikrili svoje razpoloženje.

2. Da smo umirjeni, z otrokom bolj nežni, potrpežljivi in razumevajoči kot ponavadi – naš otrok bo mogoče jezen, tečen, jokav, zadržan, agresiven, neprijazen, neješč … preden se bo privadil.

3. Da vsaj prvi mesec otrok brez prekinitev obiskuje vrtec.

4. Da z otrokom prihajamo v vrtec in odhajamo iz njega ob enakem času, kar mu bo dalo občutek varnosti (zaupanja v starše).

5. Da otroku ne obljubljamo, česar ne bomo mogli izpolniti, ker mu to jemlje občutek varnosti (zaupanja v starše).

KAJ LAHKO STORIMO PRED SEPTEMBROM oz. pred vstopom otroka v vrtec?

1. Zberemo kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero ga bomo vključili.
2. Z otrokom se pogovarjamo o njegovem vstopu v vrtec sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, prijetnega, zanimivega ipd.
3. Poskrbimo, da bo nekaj časa pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi (da se privadi, če je večino časa samo s starši).
4. Otroka, katerega niste še nikoli pustili v varstvu pri kom drugem, pustimo za kakšno uro, dve … (po občutku) pri babici in dedku, pri kakšni teti, skratka osebi, ki jo dovolj dobro pozna.
5. Z otrokom se večkrat sprehodimo mimo vrtca in opazujmo druge otroke pri igri.
6. Pogovarjajmo se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, …
7. Načrtujmo/ pustimo si nekaj dni dopusta (če je le možno) za prve dneve v vrtcu. To je zelo pomembno!
8. V času uvajanja ne načrtujmo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, odvajanje od plenic ipd.
9. Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se lahko še posebej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico (o kateri boste obveščeni v drugi polovici avgusta 2021) ali vodjo vrtca ali svetovalno delavko vrtca.

Pripravila svetovalna delavka vrtca: Dominika Vilčnik

Informativno srečanje za STARŠE novo sprejetih otrok

Informativno srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v telovadnici vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor,
v četrtek, 11. junija 2020, ob 16.30.
Na srečanju bomo predstavili uvajanje otrok v vrtec ter življenje in delo v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor.
Srečanje je namenjeno vam – starši;  vaš otrok pa se bo z vzgojiteljico seznanil v ponedeljek, 31. 8. 2020, med
16. in 17. uro  v oddelku,  v katerega bo vključen z novim šolskim letom.
MOREBITNE SPREMEMBE BODO OBJAVLJENE NA SPETNI STRANI VRTCA!
Z veseljem vas pričakujemo!
Dostopnost