PROSIMO, DA V ČASU EPIDEMIJE UPOŠTEVATE NASLEDNJA PRIPOROČILA
 
V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske.
 
Ob vstopu v vrtec, si obvezno razkužite roke.
 
Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo.
 
V prostorih vrtca (hodniki, garderoba) je lahko naenkrat toliko oseb, da je še zagotovljena varnostna razdalja med njimi (1,5-2m). Ob prevelikem številu prisotnih ljudi je potrebno na vstop počakati.
Zadrževanje v prostorih vrtca ni dovoljeno.
 
Otroka čimprej uredite in pospremite v oddelek. Priporočljivo je, da otroka pripelje in odpelje iz vrtca samo ena in po možnosti vedno ista odrasla oseba.
 
Obvezno je sporočanje zdravstvenega stanja vključenega otroka.
                                                                                             
Za komunikacijo z vzgojiteljico starši uporabite e-pošto ali telefon.
Osebni komunikaciji se v času epidemije s strokovno delavko izogibajte.
Maribor, 15. 5. 2020                                                         Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.
Dostopnost