Spoštovani starši,

v času rednega vpisa, od 17. do 26. marca 2021, se je v Vrtec Borisa Pečeta Maribor vpisalo 163 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red, glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih in enotah. Z oblikovanjem oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več otrok, 25 jih je trenutno na čakalnem seznamu. Glede na izkušnje preteklih let pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi, otroke sprejemali tudi naknadno.

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za šolsko leto 2021/2022 od 17. 3. do 26. 3. 2021), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest, bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Borisa Pečeta Maribor.

Kolektiv Vrtca Borisa Pečeta Maribor

Dostopnost