Izvedba roditeljskih sestankov in predavanja za starše…

Strokovne delavke bodo tekom leta izvedle tri roditeljske sestanke /življenje in delo otrok v oddelku, njihov napredek, individualne potrebe otrok, oblike povezovanja družin z vrtcem/.

Staršem bomo omogočili pogovor z dr. med. M. Bigcem; in sicer v sklopu predavanja za starše z naslovom »BOLAN OTROK V VRTCU«, v mesecu novembru 2019 ter predavanje z naslovom »VZGOJA ZA INTERNET – osveščanje o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke«, v mesecu januarju 2020, Centra za varnejši internet.

Junij 2020 – sestanek za novo sprejete otroke oz. njihove starše.

 

Dostopnost