Mestni svet Mestne občine Maribor je na 6. redni seji, dne 25.05.2023 sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občina Maribor (MUV, št. 12/2023). Sklep začne veljati s 01.06.2023.

Spremenjene so cene posameznih programov vrtcev v Mestni občina Maribor in so v Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občina Maribor (MUV, št. 12/2023) zapisane v 1. členu; iz prvega člena izhajajo tudi cene za posamezne obroke prehrane, ki so zajete v 3.členu.

Novost oziroma sprememba je tudi 6 člen, ki opredeljuje možnost koriščenja poletnih rezervacij. Počitniško rezervacijo lahko starši uveljavljate le 1 mesec, trajati pa mora strnjeno 31 koledarskih dni, v obdobju od 26.6.2023 do 31.8.2023.

Na oglasnih deskah vrtca in v prilogi je kopija Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, kjer si lahko vse spremembe in novosti preberete v celoti.

Lep pozdrav!

                                                                                                  Pomočnica ravnateljice: Renata Špes, dipl. vzg. predš. otr.

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občina Maribor (MUV, št. 12/2023) – .pdf datoteka

Pregled plačil staršev za otroke vključene v mariborske javne vrtce od 1.6.2023 – .pdf datoteka

Dostopnost