Mestna občina Maribor je konec maja 2018 uspešno zaključila 2 letni projekt Learning to Play za katerega je iz programa Erasmus+ pridobila evropska sredstva. Projekt se je izvajal v času od 1.6.2016 do 31.5.2018.

MOM je za namene izvedbe projekta ustanovila konzorcij, katerega člani so bili štirje mariborski javni vrtci:

– Vrtec Borisa Pečeta Maribor,

– Vrtec Ivana Glinška,

– Vrtec Jadvige Golež in

– Vrtec Studenci Maribor.

Namen projekta je bil zaposlenim v mariborskih vrtcih omogočiti neposredno izkušnjo vključitve v delovni proces vrtcev v tujini ter s tem nadgraditi njihove profesionalne kot tudi osebne kompetence.

Ravnateljice vrtcev so za sodelovanje v projektu izbrale 8 zaposlenih od tega je bilo 7 vzgojiteljic in ena predstavnica administrativnega osebja.

Njihovo usposabljanje v tujini je potekalo v obliki:

– asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in

– spremljanja poteka dela v vrtcih.

Poudarek praktičnega usposabljanja je bil predvsem na spoznavanju:

– metod dela z otroki (inovativni pristopi),

– aktivnosti v vrtcu (redne, obogatitvene in dodatne dejavnosti),

– sodelovanja s starši in

– organizacije dela v vrtcu (skupine, prostori, organizacija dela vzgojiteljic, prehrana itd.).

Države gostiteljice, kjer je potekala mobilnost so bile: Malta, Poljska, Španija in Italije.

Zaposlene so se s 3 tedenskega usposabljanja vrnile polne novih idej in izkušenj, novega delavnega elana in motivacije ter okrepljene samozavesti za delo ki ga opravljajo. Poleg tega so dobile uvid v predšolsko vzgojo v drugih državah ter s tem tudi priložnost za umestitev slovenskega sistema v evropski prostor. Vse so bile zelo pozitivno presenečene nad kompleksnostjo naše predšolske vzgoje ter celovitostjo pristopa pri razvoju otroka. Na osebni ravni so nadgradile svoje sposobnosti sporazumevanja v tujem jeziku, pridobile samozaupanje, večjo fleksibilnost ter presegle nekatere lastne notranje ovire in omejujoča prepričanja. Za vse udeleženke je bila izkušnja neprecenljiva in bogata v vseh pogledih. Po vrnitvi domov so svoja spoznanja in ideje delile z ostalimi zaposlenimi v vrtcih, ter jih tudi uspešno implementirale v svoje vsakodnevno delo z otroki.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica mariborskih vrtcev s projektom doprinesla k boljši usposobljenosti zaposlenih v vrtcih ter k izmenjavi dobrih praks, kar bo posledično vplivalo tudi na dvig

kakovost vzgojno – izobraževalnih programov v lokalnih vrtcih.

V zborniku predstavljamo njihove izkušnje z mobilnostjo: Zbornik izkušenj_Learning to Play (.pdf datoteka)

Dostopnost