V šolskem letu 2019/2020 se po programu načrta EKOVRTCA izvaja akcija zbiranja starega papirja.

Cilj aktivnosti je ozaveščanje otrok, staršev in zaposlenih o pomenu ponovne predelave odpadkov in ohranjanja naravnih virov

ZAKAJ?

 • zato, ker SKRBIMO ZA OKOLJE
 • zato, ker LOČUJEMO ODPADKE
 • zato, ker želimo prihodek nameniti za nakup didaktičnega materiala z ekološko vsebino

KAJ?

 • čist in suh PAPIR
 • ČASOPISE in REVIJE
 • embalaže iz papirja
 • KNJIGE
 • ZVEZKE
 • PROSPEKTE, KATALOGE
 • pisemski in ovijalni papir

KJE, KAM?

 • KONTEJNER na igrišču vrtca
 • v enotah v EKO KOTIČKIH

KDAJ?

 • Druga zbiralna akcija v JUNIJU:      15. 6. 2020 – 19. 6. 2020

  Prosimo vas, da papir shranjujete doma do navedenega datuma!

                                                                                                                

Dostopnost