DRAMSKA VZGOJA V VRTCU

DRAMSKA VZGOJA V VRTCU

V Kurikulumu za vrtce je v področje umetnosti umeščena tudi dramska vzgoja, ki je opredeljena kot dejavnost, ki pozitivno vpliva na otrokov emocionalni, socialni, kognitivni in motorični razvoj. Dramsko ustvarjanje je nadgradnja otrokove spontane igre, ki je v predšolskem obdobju zelo pomembna, saj je pri otroku notranje motivirana. Otrok spoznava že same osnove gledališča v simbolni igri, ko se domišljijsko vživlja v različne vloge ali pa podoživlja doživete trenutke. Vzgojitelj otrokovo spontano igro opazuje in jo nadgrajuje tako, da ji doda scenske prvine, like, besede, gibe, rekvizite in zvoke. Spontana igra vlog tako preide v sodelovanje med otroki in odraslimi ter prehaja v nove razsežnosti. Dramske dejavnosti premagujejo pri otroku različne jezikovne, družbene, verske in socialne ovire. Vzgojitelju je prav gledališka igra v veliko pomoč, da razume otroka, prepoznava njegova čustva in njegovo osebnost kot celoto. V dramski dejavnosti je v ospredju verbalno izražanje otroka, kar ugodno vpliva na širjenje njegovega besedišča, otrok se uri v eksperimentiranju in posnemanju z glasovi. Predšolski otrok skozi dramske dejavnosti razvija svojo domišljijo, ustvarjalnost, iznajdljivost ter mišljenje. Starejši predšolski otrok si že miselno postavi mejo med resničnim in domišljijskem svetom, vendar to mejo s pomočjo domišljije z lahkoto prestopi in si ustvari svoj svet, v katerem postane to, kar si želi biti. Otroci si z vključevanjem v dramske dejavnosti oblikujejo različne socialne veščine, ki temeljijo na medsebojnem dogovarjanju in skupinskem ustvarjanju. Socialne vrednote se odražajo na spoštovanju do drugih, poslušanju in sprejemanju. V dramskih igrah ima glasba posebno mesto, saj otroke motivira k gibanju in k telesni izraznosti. Najbolje je, da v predstavi otroci sami izvajajo glasbo. Otroci tako spoznavajo glasbila, prepoznavajo njihove zvoke, ustvarjajo lastne glasbene motive, po katerih se gibajo akterji na odru. Kostum označujejo čas, prostor, predstavlja dramski lik in njegov značaj. Vzgojitelj se z otroki dogovori, kakšne kostume bodo uporabili za posamezno vlogo v predstavi. Vsaka dramatizacija ima svojo zgodbo in sporočilo. Ob gledaliških izraznih sredstvih, kot so prostor, scena, kostumi in rekviziti, lahko ta zgodba s pomočjo likov na odru oživi. Vzgojitelj, ki vključuje dramske dejavnosti v področje svojega dela, opogumlja otroke k igranju. Pomembno je, da prizore in dogajanje v zgodbi z otroki večkrat ponovimo, da se otroci izmenjavajo v različnih vlogah in si s tem pridobijo različne izkušnje. Otroci si potem na koncu sami izberejo vlogo, ki jim ustreza in v kateri se najboljše počutijo. Pedenpedi smo se preizkusili v dramatizaciji glasbene pravljice Grad gradiček. iztočnica nam je bil projekt Življenje nekoč in danes, kjer smo se med drugim tudi pogovarjali o življenju na gradovih. Iz odpadne embalaže smo si naredili grad, kjer so se otroci igrali različne simbolne igre, služil pa jim je tudi kot kotiček za umirjanje, v katerega so se zatekli, ko so to potrebovali. Pri opazovanju otrok med igro se mi je porodila ideja, da bi gradiček lahko uporabili še kako drugače. Otrokom sem predstavila glasbeno pravljico Grad gradiček. Njena avtorica je Mira Voglar. Po vsebini pravljice smo si pripravili scenske prvine z gradom, otroci so se preoblekli v kostume in se izmenjavali v vlogah različnih živali, preizkušali in spoznavali so MRI. Po večkratnih ponovitvah so si izbrali lik živali, ki jim je najbolj ustrezal, in se v kostumu preizkusili še z besedilom in petjem. Nekaj otrok se je odločilo, da dogajanje v zgodbi raje spremlja z MRI. Utrinke iz predstave si lahko ogledate na fotografijah. Lepo vas pozdravljajo vaši umetniški mojstri Pedenpedi.
PRIMERJAVA MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI VRTCI

PRIMERJAVA MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI VRTCI

Oktobra 2021 sem dobila krasno priložnost in se v sklopu projekta Erasmus+ odpravila na izmenjavo v Španijo (Seville). Vključena sem bila v osnovno šolo, katera je imela tri vrtčevske oddelke, razdeljene glede na starost otrok. V Španiji so javni vrtci namenjeni le otrokom od treh let naprej, pred tretjim letom pa si morajo starši varstvo organizirati sami. V skupini tri letnih otrok, kamor je bilo vključenih 24 otrok in en vzgojitelj, sem bila prisotna en teden. Najbolj navdušena sem bila nad srčnostjo in odprtostjo špancev, nad krasnim sprejemom s strani vseh zaposlenih in otrok ter nad zelo pozitivno klimo v oddelku. Imela sem občudovanja vrednega mentorja, ki je svoje delo opravljal z velikim veseljem in je kljub veliko slabše zastavljenemu šolskemu sistemu in slabšim pogojem za delo kot pri nas, otrokom nudil največ kar je lahko.

Vrtci v Španiji se od vrtcev v Sloveniji zelo razlikujejo. Ena največjih razlik je ta, da je vrtec tam odprt samo 5ur, medtem ko slovenski šolski sistem otrokom dovoljuje, da so v vrtcu do 9ur dnevno.
Delo v Španskih vrtcih poteka izključno v frontalni obliki in je zelo podobno delu v šolah. Triletni otroci vsaj eno uro na dan rešujejo naloge v delovnih zvezkih, ki so prilagojeni njihovi starosti. Lahko bi rekli, da delo v veliki večini poteka skupinsko, in da se individualnega dela in dela v skupinah ne poslužujejo kaj dosti.

Najbolj sem bila presenečena nad njihovim potekom bivanja na prostem. Ko govorimo o bivanju na prostem v slovenskih vrtcih, govorimo o prosti igri na igrišču in igralih, vseh naravnih oblikah gibanja v naravi, sprehodih po mestu, parku, ob vodi, pohodih na bližnje hribe, prosti igri ter vodenih dejavnostih v gozdu. V španskem vrtcu kjer sem bila jaz, pa je bivanje na prostem pomenilo le 20 min igre na majhni terasi, katera je bila, z izjemo ene lesene hišice, popolnoma prazna.

Med tem, ko je v slovenskih vrtcih za prehrano odlično poskrbljeno, morajo imeti otroci v Španiji vsak dan pripravljeno malico od doma, ki jo pojejo v vrtcu ob gledanju risank. Risanke so tam nekaj povsem običajnega in lahko bi rekli, da jih časovno vsak dan gledajo približno eno uro in pol na dan.
Igralnice se po velikosti in opremi lahko primerjajo z našimi, so prijetne in lepo urejene. Otroci imajo na razpolago veliko igrač.

Naslednja stvar, ki me je zelo presenetila je higiena v njihovem vrtcu. V naših vrtcih dajemo umivanju rok ter pravilni uporabi sanitarij velik pomen. V Španiji si otroci po uporabi sanitarij ne umivajo rok, pred jedjo pa jim vzgojitelj roke razkuži z razkužilom. Če kateremu od otrok ne uspe pravočasno priti do stranišča in si zmoči spodnje hlačke, mora starš po otroka priti v vrtec in ga preobleči sam. Šele nato ga lahko ponovno pripeljal v oddelek. Razlog je, da morajo starši svoje otroke pred vpisom v javni vrtec pripraviti na samostojnost, kar vključuje tudi popolno samostojnost pri uporabi sanitarij.

Otroci, ki so komaj dopolnili tri leta so se mi zdeli izredno samostojni v vseh pogledih. Pozitivno me je presenetila tudi razvitost njihove pozornosti. Pri nas si ne znamo predstavljati, da bi bil en vzgojitelj celo leto sam s 24 otroki, pri njih pa je to nekaj povsem samoumevnega. Njihova igra je bila zelo mirna, veliko se poslužujejo igrač za razvoj fine motorike. Zelo všeč mi je bilo tudi to, da je v oddelek vsak dan prišel zunanji učitelj, ki je z otroki izvajal različne dejavnosti. Učili so se nemškega jezika, imeli glasbene in pravljične urice, … Najbolj pa me je navdušila ura logopedinje, ki je bila namenjena vsem otrokom.
Kljub velikim razlikam, katere potrjujejo, kakšno srečo imajo naši otroci, njihovi starši in vzgojitelji v Slovenskih vrtcih, sem zelo vesela, da sem imela možnost, udeležiti se izmenjave v Španiji.

Lepo je bilo videti starše, otroke ter zaposlene v Španskih vrtcih, kako srečni, srčni, sproščeni in zadovoljni znajo biti in da kljub veliko slabšim pogojem znajo ceniti vsako malenkost, ki se morda komu pri nas zdi popolnoma samoumevna.
Medtem ko nam veliko igrišče z igrali, toliko možnosti za gibanje na prostem, tako kvalitetna hrana, nudenje počitka otrokom, skrb za higieno s strani tukajšnjih vzgojiteljic, predstavljajo nekaj povsem samoumevnega, so za Špance to le sanje, ki bi si jih vsak starš za svoje otroke močno želel. Morda ne znaš toliko ceniti kar imaš, dokler ne vidiš kako je drugje, zato cenimo, kar imamo!

Zapisala: Ana Studen

POTOBRALKA V SKUPINI MAČJE MESTO

POTOBRALKA V SKUPINI MAČJE MESTO

V predšolskem obdobju je pomembna knjižna vzgoja v celoti (knjižna, književna, knjižnična), zato otrokom poleg leposlovne literature, enakovredno nudimo tudi poučno literaturo ter sodelujemo v knjižnem projektu “POTOBRALKA”. Otroci, ki se s knjigo srečujejo že v zgodnjem otroštvu, so na dobri poti in bodo kot odrasli, naprej širili kulturo branja. Starše vzpodbujamo k družinskemu branju, jih obveščamo, kako pomembno je branje za duševno zdravje in razvoj otroka ter s tem dober vpliv tudi na njih same. Glasno branje, pogovor z otrokom in čas ki ga preživijo skupaj, so nenadomestljivi.

»POTOBRALKA« v naši skupini potuje na pot vsak teden. V vrtčevski knjižnici, kjer si trije otroci izberejo knjigo, pazimo na kulturo vedenja – smo tiho, knjigo, ki pogledamo in je ne izberemo vrnemo vedno na isto mesto. Otroke ves čas učimo, da s knjigami ravnajo lepo in spoštljivo. Po enem tednu otroci prinesejo »POTOBRALKO« nazaj v vrtec, kjer pred skupino samozavestno pripovedujejo vsebino knjige. Otroci z branjem pravljic, zgodb, pesmi in deklamacij krepijo besedni zaklad, se srečujejo z besednimi zvezami, ki v vsakdanjem govoru ne obstajajo, se učijo vživljati v knjižne junake in razmišljati skozi oči drugih … Vse to pa je zanje neprecenljiv trening za empatijo in mišljenje za vse življenje.

Strokovni delavki Melita in Ana

OTROK MED ZASLONOM IN IGRIŠČEM

OTROK MED ZASLONOM IN IGRIŠČEM

Vljudno vabljeni na predavanje Tadeje Batagelj, magistrice psihologije iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor z naslovom Otrok med zaslonom in igriščem, ki bo v torek, 11. 1. 2022, ob 17.uri na daljavo (zoom).

Predavanje bo trajalo eno pedagoško uro.

POMEMBNO!

Tisti, ki se boste predavanja udeležili, se prijavite do ponedeljka, 10. januarja 2022, po e-pošti svetovalni delavki Dominiki Vilčnik: dominika.vilcnik@guest.arnes.si

Prijavljeni boste na svoj e-naslov dobili povezavo za zoom.
Ob prijavi navedite okrajšavi imena in priimka otroka in oddelek (ali priimek vzgojiteljice), v katerega je vključen.

Svetovalna delavka Dominika Vilčnik,
prof. slov. in ped.

Ravnateljica Mateja Bregant,
dipl. vzg. predš. otr.

SMREČICA ZA MEDVEDKA

SMREČICA ZA MEDVEDKA

V sklopu čarobnega decembra so strokovne delavke enote Tomšičeva razveselile otroke s prav posebno lutkovno predstavo. Vabljeni k ogledu …

Dostopnost