Mesec kulture in pustnih norčij

Mesec kulture in pustnih norčij

Tudi v mesecu kulture in pustnih norčij smo  veliko ustvarjali, peli, plesali in se veselili.

Odločili smo se, da bomo kljub vsem ukrepom poskusili ta mesec narediti čim bolj običajen in da  ne bo manjkalo norčij, smeha in zabave.

Menimo, da nam je to zeloooo dobro uspelo!

Skupina Sončna dežela

(otroci stari 5 – 6 let)

Plačilo vrtca od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 v rdečih regijah

Plačilo vrtca od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 v rdečih regijah

Kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna.

Hvala za razumevanje.

Več lahko preberete v priloženi datoteki:

Predavanje za starše

Predavanje za starše

SPOŠTOVANI  STARŠI!                                                                   

Vabimo vas na predavanje z naslovom Trebušček me boli! Čustvene stiske in psihosomatika otrok, ki smo ga za vas organizirali v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Vsebina predavanja je namenjena staršem predšolskih otrok Vrtca Borisa Pečeta Maribor z vsemi njegovimi enotami.

Predaval bo Miran Babič, univ. dipl. psih., strokovnjak za:

 • psihodiagnostika     
 • obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami
 • svetovalna pomoč staršem ob učnih, vedenjskih in čustvenih težavah otrok
 • svetovanje srednješolcem in študentom ob njihovih težavah    
 • pomoč učiteljem, vzgojiteljem in šolskim svetovalnim delavcem
 • vodenje treningov starševstva po programu Neverjetna leta idr.

Predavanje bo zaradi vsem znanih razmer izvedeno na daljavo (zoom) v torek, 23. 2. 2021, ob 17.uri in je BREZPLAČNO. Izvedeno bo ob zadostnem številu prijav.

POMEMBNO!

Tisti, ki se boste predavanja udeležili, se morate prijaviti najkasneje do petka,

13. februarja 2021,

po e-pošti  svetovalni delavki Dominiki Vilčnik, in sicer na naslov: dominika.vilcnik@guest.arnes.si

Prijavljeni boste na svoj e-naslov dobili povezavo za zoom vsaj en dan pred izvedbo.

Svetovalna delavka                                                                                                   Ravnateljica

Dominika Vilčnik                                                                                                  Mateja Bregant

Protokol sprejema otrok v vrtec od 26.01.2021

Protokol sprejema otrok v vrtec od 26.01.2021

Vrtec Borisa Pečeta Maribor znova odpira svoja vrata. Ob ponovni vključitvi vaših otrok v vrtec, bomo skupaj ravnali tako, da bomo v največji možni meri upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in varovali zdravje vseh otrok, staršev in zaposlenih.

Ob tem smo dolžni vsi upoštevati naslednja navodila:

 1. V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. Če se pojavijo kakršnikoli znaki obolenj, naj otrok ostane doma. Javljanje odsotnosti bo potekalo kot običajno.
 2. Prosim, da se dosledno držite ure prihodov in odhodov otrok, kot ste zapisali ob prijavi otroka!
 3. Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno (zunanja igrala in peskovniki ne bodo v uporabi), zato vas prosimo, da vrtec zapustite v čim krajšem času.
 4. Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte ter spletne strani vrtca.
 5. Prvi dan ponovne vključitve oddajte vzgojiteljici v oddelku vašega otroka »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec« (BREZ OMENJENE IZJAVE OTROKA ŽAL NE BOMO MOGLI SPREJETI V VRTEC)!
 6. Otroka v vrtec pripelje samo ena odrasla oseba. Če je le možno, naj bo to zmeraj ista oseba.
 7. Ob tem, ko otroka pospremite v vrtec (in ga iz vrtca odpeljete), morate upoštevati zaščitna ravnanja za preprečevanje prenosa okužbe, ki so objavljena na spletni strani vrtca, na vseh vhodih enot in na vseh oglasnih deskah oddelkov. Zaščitna ravnanja obsegajo zlasti: zagotavljanje varnostne razdalje do drugih oseb in nošenje zaščitne maske ter razkuževanje rok. Otroka poskusite čim prej urediti in pospremiti do njegovega oddelka ter zapustiti prostor. HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA STARŠE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 (.pdf datoteka)
 8. Vsa potrebna oblačila pripravite v za to namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka.
 9. V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
 10. Če mlajši otroci ne morejo zaspati brez dude ali tolažilne igračke (ninice), jo priložite v otrokovo vrečko, da bo na voljo v času počitka. O tem seznanite otrokovo vzgojiteljico.
 11. V kolikor bi se v času bivanja otroka v vrtcu pojavili kakršnikoli bolezenski znaki, vas bomo takoj obvestili. Po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času.
 12. Otroci so praviloma razporejeni v matične igralnice. Starše otrok, ki smo jih zaradi upoštevanja znižanih normativov morali razporediti v druge igralnice, bodo o tem obvestile matične vzgojiteljice.
 13. Prevzem in odhod otrok bo potekal na terasah pred igralnicami (kjer je to možno):

ENOTA KAMNICA: v vseh igralnicah (razen v igralnici MODRA SOBA) bo potekal prihod in odhod (jutranji prevzem in popoldanska predaja) otrok na terasah (za slačenje in preobuvanje v copate bo poskrbela matična vzgojiteljica), glavni vhod je namenjen samo otrokom iz MODRE SOBE (pri prihodu upoštevajte vsa zaščitna priporočila, v garderobi je lahko naenkrat prisotnih toliko staršev, da je zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja. V kolikor je v garderobi že toliko staršev, da medsebojne razdalje ni več mogoče zagotavljati, vas vljudno prosimo, da počakate zunaj). KAMNICA (ZELENA SOBA): otroke predate matični vzgojiteljici pri VHODU V IGRALNICO (nikakor ne vstopate pri vhodih v šolo)!

ENOTA BRESTERNICA: starši otroke predate matični vzgojiteljici pred matično igralnico.

ENOTA KOŠAKI: starši otroke predate matični vzgojiteljici pred matično igralnico.

ENOTA TOMŠIČEVA: starši otrok iz naslednjih skupin, predajate in prevzemate otroke na terasah: PRI PIKI NOGAVIČKI, MAČJE MESTO, PALČKI, MIŠ MAŠ. Starši otrok iz ostalih skupin predajate in prevzemate otroke pred matičnimi igralnicami oziroma pred igralnicami, v katere so vaši otroci razporejeni. Prosimo vas, da za prihod in odhod uporabite čim bližja vrata ograje vrtca skupini v katero je vključen vaš otrok in se izogibate prehajanju med skupinami po hodnikih vrtca.

V kolikor se bodo strokovne delavke naknadno odločile za sprejem in predajo otrok zunaj, vas bodo o tem obvestile.

V primeru suma na COVID-19, vas bomo o tem obvestili in ravnali v skladu Higienskimi priporočili NIJZ.

V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo počutili varno, sprejeto in sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi (pravljičnimi), naravoslovnimi in drugimi vsebinami.

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram. Umaknili bomo mehke igrače in nadomestili s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v izvajanje kakovostne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čimprej umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo.

                                                                                                                                                             Ravnateljica vrtca:

                                                                                                                                Mateja BREGANT, dipl vzg. predš. otr.

Odprtje vrtcev – od torka, 26. 1. 2021 dalje

Odprtje vrtcev – od torka, 26. 1. 2021 dalje

Spoštovani starši,

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim se tudi v naši Podravski statistični regiji odpirajo vrtci v polnem delovanju. V skladu s 1. točko 1. člena odloka vrtci lahko začnemo dejavnost opravljati v polnem obsegu v torek, 26. 1. 2021.

Od torka, 26. 1. 2021 dalje, bodo odprte vse enote našega vrtca v okviru poslovnega časa posameznih enot.

V ponedeljek, 25. 1. 2021 bodo vzgojitelji preučili in po potrebi zbirali podatke o prisotnih otrocih od 26. 1. 2021 dalje.

Poslovni čas oddelka “mehurčka” bo oblikovan glede na potrebe staršev prisotnih otrok. Otroci bodo vključeni v matične oddelke in z njimi bodo strokovne delavke/delavci, ki jih otroci poznajo, razen ob morebitni višji sili (bolniška ali druga odsotnost obeh strokovnih delavk). V kolikor se je v tem vmesnem času zgodilo z otrokom kaj nepredvidenega (pojav bolezni, stiska,..), je zelo pomembno, da o tem obvestite strokovno delavko/delavca v oddelku. Zavedamo se, da bo pri marsikaterem otroku potrebno ponoviti postopek uvajanja v vrtec in tukaj boste starši zagotovo lahko v pomoč s pravimi informacijami.

Vljudno prosimo, da ste starši res ODGOVORNI in da v vrtec prihajate ZDRAVI. Naša prizadevanja in napori, da se odprejo vrtci in šole so bila res velika in zato je pomembno, da stopimo skupaj in odgovorno poskrbimo, da bo sistem delujoč in zdrav. Tudi mi v kolektivu se bomo potrudili, da bomo storili vse za preprečevanje širjenja okužbe in se bomo hitro odzivali na vse spremembe in pojave.

Hkrati vas naprošamo, da v vrtec pripeljete samo ZDRAVE otroke (ob ponovni vključitvi v vrtec je potrebno izpolniti izjavo, da je otrok zdrav).

Z odgovornim ravnanjem v delovnem procesu in prostem času bomo vsi skupaj lahko dokazali, da skupaj zmoremo in da bomo kos epidemiji.

Zelo se veselimo prihoda vaših otrok in verjamem, da jim bo v vrtčevskih prostorih lepo. Veselijo se jih tudi naši zaposleni in naš cilj je, da veselje traja.

Lepo vas pozdravljam in se vam že v naprej zahvaljujem za vaše sodelovanje, podporo in pomoč.

Prisrčen pozdrav,

Mateja Bregant, ravnateljica.

Dostopnost