ČISTILNA AKCIJA V SKUPINI PIKE POKE

ČISTILNA AKCIJA V SKUPINI PIKE POKE

S SLOGANOM »MOJI ODPADKI MOJA SKRB«

Otroci so skozi različne dejavnosti spoznavali izkušnje o čistem okolju ter skrbi za ohranjanje le tega. Seznanjeni so bili, da so odpadki in onesnaževanje sveta – Zemlje vedno večji problem. V otrocih sva vzbudili zavedanje in skrb za naše okolje, jim priučili navade, ki bodo posledično vplivale na kvaliteto življenja. Skozi različne aktivnosti, smo zajeli vsa področja dejavnosti ter se ob povabilu Mestne občine Maribor udeležili čistilne akcije, ki že šesto leto poteka v okviru projekta Izboljšajmo Maribor.

Starše smo povabili k sodelovanju in jih prosili, da v petek, 5. 4. 2024, otroke ustrezno zaščitijo s primerno obutvijo in z rokavicami zaradi varovanja pred nevarnimi odpadki, ki jih bodo našli v naravi.. Izbrali smo traso vrtec – gozd pod Piramido – razgledna sprehajalna pot, ki nas je vodila med vinogradi nad hišami ob vznožju Piramide, skozi drevored in nazaj proti vrtcu. Med potjo smo pobirali odpadke, med njimi PVC vrečke, embalažo, slamice, papirnate robčke, omote od različnih sladkarij, zamaške, plastenke … in vsega skupaj je bilo za pol velike črne vreče.

Veseli, da smo opravili čistilno akcijo, a hkrati žalostni ob pogledu na vse te smeti, smo se vrnili v vrtec. Smeti smo odvrgli v črn zabojnik z mešanimi komunalnimi odpadki ter se odpravili na zasluženo malico. Še prej smo sneli rokavice, sezuli škornje ter si z milom temeljito umili roke.

Skupina Pike poke z Nino in Melito

PESTER ZAČETEK POMLADI V ENOTI KOŠAKI

PESTER ZAČETEK POMLADI V ENOTI KOŠAKI

Podobno kot vsak mesec do sedaj, je bil tudi mesec marec v enoti Košaki zelo pester. S prvimi pomladnimi žarki, še pred pričetkom koledarske pomladi, smo pospešeno začeli opazovati in raziskovati prebujanje narave v naši okolici. Po oddelkih smo tako vsak po svoje začeli s spoznavanjem prvih pomladnih cvetlic, prebujanjem živali in preostale narave v naši okolici.

V mesecu marcu smo v vrtcu še posebej obeležili tudi nekaj prav posebnih dni. V oddelku Medvedki smo 21. marca obeležili svetovni dan Downovega sindroma, ki smo ga sami poimenovali dan drugačnosti. Tako so otroci spoznavali in se učili o drugačnost in razlikah med nami, ob tem pa spoznali, da smo si vsi med seboj enaki, a hkrati tudi drugačni. Takoj naslednji dan, 22. marca, smo v enoti obeležili svetovni dan vode. Z otroki smo se pogovarjali o vsestranski uporabi vode in izdelali plakat na to temo ter raziskovali zakaj je voda tako pomembna za nas in kako v vrtcu ravnamo z njo. V oddelku Zvezdice Zaspanke pa so spoznavali različne značilnosti vode s pomočjo zanimivih eksperimentov. Ponedeljek, 25. marec pa je bil namenjen našim dragim mamicam, saj smo ta dan obeležili materinski dan. Otroci so v oddelkih za mamice izdelali majhne pozornosti, ki so jih ta dan odnesli domov.

V četrtek, 28. marca pa smo si v vrtcu organizirali pravi športni dan – kros. Po zajtrku smo se dobili na igrišču, kjer smo se po navodilih otrok iz skupine Zvezdice Zaspanke, vsi dobro ogreli in razgibali. Nato so otroci iz oddelkov Palčki Pohajalčki in Medvedki opravili kros po pripravljeni progi na igrišču vrtca. Otroci iz oddelkov Zvezdice Zaspanke in Sapramiške pa so se odpravili v bližnji gozd in svojo progo odtekli po gozdu. Po njihovi vrnitvi na igrišče vrtca je sledila podelitev medalj in okrepčilo.

Ob vseh naštetih dejavnostih pa smo po oddelkih opravili tudi pohode na okoliške hribe, izvedli delovno akcijo urejanja peskovnika, raziskovali življenje v ribniku, imeli srečanje s starši, sodelovali na zaključni prireditvi programa Pasavček, nastopali na podružnični šoli v Košakih, …

Kot smo že poročali, smo se strokovne delavke iz enote, v mesecu marcu udeležile tudi sejma ALTERMED, ki je potekal med 15. in 17. marcem v Celju. S svojo predstavitvijo našega dela v enoti, smo osvojile ZLATO priznanje, na kar smo še posebej ponosne.

Zapisala:

Valentina Janžekovič, dipl. vzg. pred. otr.

Srečanje s starimi starši v enoti Bresternica

Srečanje s starimi starši v enoti Bresternica

V mesecu marcu, mesecu družine, smo v enoti Bresternica posvetili dan starim staršem.

Zakaj starim staršem?

Odgovor je preprost. Ker so prav stari starši tista neprecenljiva vrednost v otrokovem življenju, so zakladnica idej. So tisti, ki lahko otroke preko radovednosti popeljejo v spoznavanje sveta in k odkrivanju novih izkušenj. Stari starši so čudovita mešanica smeha, skrbnih idej, čudovitih zgodb in ljubezni.

Odziv na vabilo je bil neverjeten. Nasmejani otroci so stare starše popeljali skozi vsakdanji utrip vrtca. V igralnicah so se igrali z družabnimi igrami, sestavljali različne gradnike, slikali, modelirali s plastelinom ipd.

 Otroci so jim ob glasbi zaplesali ples, katerega koreografijo so sestavili sami. Nato smo jih povabili, da se nam pridružijo tudi na prostem, kjer so jih vnuki in vnukinje zaposlili pri različnih igrah z žogo, v peskovniku, na igralih ter pri vožnji s poganjalci. Vzdušje je bilo ves čas veselo in v zraku je bilo čutiti razigranost, srečo, ponos. Ob zaključku so v spomin prejeli majhno pozornost – rožico s posvetilom.                                                                                      

Naš dopoldan je bil zares čudovit. Vsem udeležencem se strokovne delavke iskreno zahvaljujemo. S svojo prisotnostjo ste dodali neprecenljiv kamenček v mozaik otrokovega življenja. Hvala vam, da ste se prepustili in prebudili otroka v sebi in skupaj z vašimi vnuki – vnukicami ustvarili nepozabne spomine.    

Zapisala Anja Esih

Sejem Altermed 2024

Sejem Altermed 2024

V nedeljo 17. 3. 2024 se je vrtec Borisa Pečeta Maribor, enota KOŠAKI v okviru projekta EKO vrtec predstavil na sejmu Altermed. Svoje dejavnosti smo predstavili na razstavnem prostoru z naslovom »Kaj vse nam buča lahko da«. S sodelovanjem na sejmu smo želele ozavestiti obiskovalce, kako zmanjšati količino zavržene hrane in  tako smo z bučami želele prikazati kako lahko posamezno živilo uporabimo v celoti, brez da kaj zavržemo.

Na razstavnem prostoru smo obiskovalcem ponudile izdelke, katere smo skupaj z otroki pripravili v vrtcu in sicer bučni namaz, bučno marmelado ter letake z recepti, katere so si obiskovalci lahko vzeli domov. Z fotografijami smo predstavile tudi dejavnosti, katere smo izvajali v vrtcu, kot so zbiranje in razstava različnih buč, športne bučne igre na prostem, čiščenje buč, spoznavanje notranjosti buče, sušenje semen, učenje pesmi o buči, likovne dejavnosti na temo buč, bučne palačinke, bučna marmelada, bučni polpeti, bučni namaz in kruh z bučnimi semeni. V zimskem času smo iz odpadkov buče izdelali hrano za ptice …

Obiskovalci so bili zelo navdušeni nad našo ponudbo, predstavitvijo, bučnimi dobrotami in recepti.

Tudi s strani komisije smo dobili pozitivne odzive, saj je bilo ugotovljeno da smo zajeli vsa področja kurikuluma in da je bil v ospredju senzorični pristop, kar je to šolsko leto naša prednostna naloga.

                                                                                                                               Zapisala: Maja Ozmec, dipl. vzg. pred. otr.

Javni VPIS novincev za šolsko leto 2024/2025

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2024/2025 bo potekal od 8. do 12. aprila 2024. Vrtci bomo vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali po redni pošti (VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, Tomšičeva ulica 32, Maribor), po elektronski pošti na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ter v tajništvu vrtca na enoti Tomšičeva, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v sredo 10. 4. 2024, do 16.30 ure.

Vabimo Vas torej k enotnemu javnemu VPISU otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2024/25,

ki bo potekal v času od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost enajstih mesecev ter vse ostale do vstopa v šolo.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka, zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, katerih starši so se odločili za odložitev šolanja. V kolikor v enoti, v katero starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto). Postopek sprejema otrok v vrtec je zaključen, ko starši v roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo “Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM“. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah.

V kolikor bodo po rednem vpisu, v novem šolskem letu 2024/25, še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (vseh mariborskih vrtcev). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar jo bomo obravnavali po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2024/25.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev (ob podpisu pogodbe).

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec boste prejeli najkasneje do sredine maja 2024.

Starši sprejetih otrok, morate v roku 14. dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne.

V času vpisa bo v vrtcu potekal DAN ODPRTIH VRAT, in sicer v sredo, 10. 4. 2024, v dopoldanskem (med 9. in 11. uro) ter popoldanskem času (med 16.30 in 17.30 uro).   Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi na prostem  (na igrišču vrtca ter v njegovi neposredni bližini).

 Vljudno vabljeni v vrtec, kjer, skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Dokumenti in obrazci za starše:
– Vpisna vloga za vrtce MOM 2024/2025  (.pdf datoteka)

– Publikacija 2024 (.pdf datoteka)

– Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo 
– Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika (.pdf datoteka)
Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca (Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor).
– Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika 
– PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v MOM
– Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM
– Pregled plačil staršev 

Dostopnost