Spoštovani!

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z 31. in 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21), s katerim se določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Ob vstopu v Vrtec Borisa Pečeta Maribor morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno izobraževalnega zavoda in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Prosimo, da vsi, ki vstopate v Vrtec Borisa Pečeta Maribor pripravite ustrezna dokazila o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju in jih predložite na vpogled strokovni delavki vaše skupine, ki je pooblaščena oseba za preverjanje ustreznih dokazil.

Z dopolnitvijo Odloka, z dne 23. 8. 2021, IZJEMOMA ni treba izpolnjevati pogoja PCT (cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec.

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljica:
Mateja BREGANT, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost