LIKOVNA RAZSTAVA VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2024 – ČASOVNI STROJ

LIKOVNA RAZSTAVA VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2024 – ČASOVNI STROJ

Pokrajinski muzej Maribor je v sodelovanju z Vrtcem Ivana Glinška v letošnjem letu razpisal likovni natečaj Velike stvaritve malih mojstrov – Časovni stroj. Na razpisan natečaj so se z likovnimi deli odzvali tudi otroci iz Vrtca Borisa Pečeta.

Strokovna komisija je prispela likovna dela ocenila in izbrala najboljša. Na odprtju razstave, ki je bila v torek, 7. maja ob 17. uri v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor so bila izbrana tudi štiri likovna dela naših otrok, eno izmed njih je dobilo še posebno nagrado. Čestitke mladim likovnim ustvarjalcem – Juliji, Milici, Stašu in Jakobu!

                                                                                                                                  

Zapisala: Darja Draksler

ČISTILNA AKCIJA V SKUPINI PIKE POKE

ČISTILNA AKCIJA V SKUPINI PIKE POKE

S SLOGANOM »MOJI ODPADKI MOJA SKRB«

Otroci so skozi različne dejavnosti spoznavali izkušnje o čistem okolju ter skrbi za ohranjanje le tega. Seznanjeni so bili, da so odpadki in onesnaževanje sveta – Zemlje vedno večji problem. V otrocih sva vzbudili zavedanje in skrb za naše okolje, jim priučili navade, ki bodo posledično vplivale na kvaliteto življenja. Skozi različne aktivnosti, smo zajeli vsa področja dejavnosti ter se ob povabilu Mestne občine Maribor udeležili čistilne akcije, ki že šesto leto poteka v okviru projekta Izboljšajmo Maribor.

Starše smo povabili k sodelovanju in jih prosili, da v petek, 5. 4. 2024, otroke ustrezno zaščitijo s primerno obutvijo in z rokavicami zaradi varovanja pred nevarnimi odpadki, ki jih bodo našli v naravi.. Izbrali smo traso vrtec – gozd pod Piramido – razgledna sprehajalna pot, ki nas je vodila med vinogradi nad hišami ob vznožju Piramide, skozi drevored in nazaj proti vrtcu. Med potjo smo pobirali odpadke, med njimi PVC vrečke, embalažo, slamice, papirnate robčke, omote od različnih sladkarij, zamaške, plastenke … in vsega skupaj je bilo za pol velike črne vreče.

Veseli, da smo opravili čistilno akcijo, a hkrati žalostni ob pogledu na vse te smeti, smo se vrnili v vrtec. Smeti smo odvrgli v črn zabojnik z mešanimi komunalnimi odpadki ter se odpravili na zasluženo malico. Še prej smo sneli rokavice, sezuli škornje ter si z milom temeljito umili roke.

Skupina Pike poke z Nino in Melito

Empatija pri otrocih

Empatija pri otrocih

Empatija je sposobnost zaznavanja ter razumevanja drugih ljudi, prepoznavanja njihovih misli in čutenja. Povezana je s čustvi in s sočutjem, ki ga imamo do drugih ljudi, rastlin, živali in lastnine.

Pri otrocih starosti 2–3 leta smo v začetku šolskega leta opazili, da so njihova čustva kratkotrajna, večkrat so se spreminjala glede na različne situacije, v katerih so se znašli. Otroci so hitro prehajali iz enega čustvenega stanja v drugega. Čustva so izražali nezadržno takoj, in sicer bolj vedenjsko kot besedno. Ob jokajočem otroku so pričeli tudi sami jokati, saj so se v takšni situaciji počutili neprijetno. Izhajali so iz sebe, svojih potreb in še niso bili dovzetni za potrebe drugih, kar označujemo kot obdobje egocentrizma. Ugodje so doživljali predvsem takrat, ko smo se jim posvečali, jih pestovali in jim govorili tolažilne besede. Pomirjale so jih tudi igrače od doma, s katerimi so se večino časa igrali. V tem času so iskali zaupanje odraslih oseb, ki so bile v njihovi bližini.

Ob zaključku koledarskega leta 2023 je bilo pri štirimesečnem spremljanju otrok opaziti napredovanje v kognitivnem, govornem, emocionalnem in socialnem razvoju. Že od meseca septembra smo se z otroki veliko pogovarjali o čustvih in občutjih, jih opisovali ter jim predstavili določene vzorce in strategije za prepoznavanje le-teh. Otroci so prepoznavali čustva, razvijali empatijo in socialne spretnosti preko bibarij, zgodb in likovnega ustvarjanja. Sedaj otroci skozi pogovor že izražajo svoje prijetne in neprijetne situacije, predvsem čustva veselja in žalosti. Nekaj otrok se že odziva na čustveno reakcijo vrstnikov. Sprašujejo na primer zakaj otrok joče, nekateri jokajočega otroka objemajo in tolažijo. Otroci si med seboj pomagajo tudi pri oblačenju in obuvanju ter nudenju druge pomoči. Opazili smo tudi razlike v igri. Najprej je bila pri otrocih videna vzporedna igra, ki pa se je med letom spremenila. Otroci so že začeli svojo igro deliti z vrstniki in se za kratek čas že poigrajo skupaj. Med samo igro si med seboj izmenjavajo igrače in komunicirajo. Pogosto je zaznana simbolna igra, igra pretvarjanja in igra vlog. Tako deklice kot dečki radi likovno ustvarjajo, poslušajo zgodbe in obožujejo skupinske igre, ki jih vodi odrasla oseba. Na začetku so bili samo opazovalci, sedaj pa jih že večina sodeluje ter posnema odraslo osebo v njenem govoru in gibanju. Otroci se v tem obdobju navajajo še na osebno higieno in odvajanje od pleničk. Za počitek še vedno potrebujejo ninico ali pa igračko od doma, ki jim nudi varnost. Navajeni so se že na stalne odrasle osebe na oddelku in jim vsaka sprememba kadra predstavljala čustveno vznemirjanje.
Strokovni delavci v vrtcih se zavedamo, da je vsak otrok individum zase in da pri njihovem razvoju ni univerzalnega recepta, ki bi bil pisan na kožo vsem. Zavedati se moramo, da bodo otroci uspešni, če bodo čustveno srečni. Takrat bodo znali delili svojo srečo tudi z drugimi. Njihov krog prijateljev se bo večal in njihovo znanje se bo bogatilo.
Članek je povzet iz moje raziskovalne naloge Empatija pri otrocih, ki je objavljen v strokovni reviji Realka februarja 2024.

Zapisala Darja Draksler

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN OBUTVE

IZMENJEVALNICA OBLAČIL IN OBUTVE

V skupini Pike poke smo vzpostavili iniciativo izmenjave oblačil in obutve. Naš namen, spodbujanje trajnostnega ravnanja in zmanjševanje odpadkov, ima izjemno pozitiven vpliv na okolje in vzgojo otrok v okoljsko ozaveščene posameznike. Sodelovanje z EKO trgovino Zelena japka in »Kotičkom ponovne uporabe« dodatno krepi naše prizadevanje za trajnostno ravnanje.

Leseni zaboji za odlaganje oblačil iz EKO trgovine predstavljajo odlično rešitev za organizacijo izmenjave. Prav tako sodelujemo s podjetjem Snaga d.o.o. za recikliranje oblačil ob koncu projekta. To je zagotovilo, da bodo tudi nepotrebna oblačila ustrezno reciklirana, s čimer bo zmanjšana obremenitev okolja.

Vključevanje otrok in njihovo spodbujanje k sodelovanju pri izmenjavi oblačil je odličen način za poučevanje konceptov trajnostne potrošnje in zmanjševanja odpadkov. S tem prispevamo k njihovemu razumevanju pomembnosti varovanja okolja ter jih učimo odgovornega ravnanja s potrošniškimi dobrinami. To je ključno za oblikovanje okoljsko ozaveščene generacije.

Zelo pomembna pri oblikovanju okoljske ozaveščenosti otrok je vloga staršev. Sodelovanje staršev pri takšnih dejavnostih ne le krepi skupnost vrtca, ampak tudi spodbuja trajnostne prakse v domačem okolju. S tem se ustvarja trajna ozaveščenost in pozitivne navade v vsakdanjem življenju otrok.

Izmenjava oblačil in obutve prispeva k trajnostnemu razmišljanju in ravnanju v naši skupnosti.

Zahvala vsem, ki sodelujete in boste sodelovali.

Vabljeni na izmenjavo oblačil v predprostoru skupine Pike poke v atrijskem delu vrtca.

Skupina Pike poke z Nino in Melito.

_

POHOD Z LUČKAMI NA PIRAMIDO

POHOD Z LUČKAMI NA PIRAMIDO

December je čas namenjen približujočim se praznikom, družini in prijateljem. Čas, ko se poslovimo od starega leta in pozdravimo novo. Je čas čarobnosti.

V zadnjem mesecu letošnjega leta smo garali, okraševali, pekli medenjake, bili prisotni na obilo dejavnostih in povabili smo starše, da se skupaj z otroki in vzgojitelji pridružijo večernemu pohodu na Piramido.

Že v vrtcu smo z otroki naredili lanterne iz steklenih kozarcev, jih okrasili z različnimi prazničnimi (božičnimi) servietami in vanje dali elektronske svečke, nekateri celo lučke, da so oddajale lepšo svetlobo. Na pohod smo se odpravili v četrtek, 14. 12., dobili pa smo se v Tomšičevem drevoredu. Ko nas je bila večina zbranih, smo se dobro ogreli, prižgali lučke in nato odpravili na pot. Šli smo po »skrivnih« stopnicah in ko smo jih premagali, smo šli samo še navzgor, dokler nismo prišli na vrh Piramide. Najprej smo bili vsi (posebej še odrasli) osupli nad razgledom, saj se mesto Maribor v decembru resnično lepo vidi in čudovito je okrašen. Otroci pa so vedeli, da jih na koncu poti čaka presenečenje in niso mogli skriti navdušenja ter radovednosti. Nekateri so celo šepetali, da je palček nekaj nastavil za njih. In res. Vzgojitelj Domen je otrokom povedal, da mu je Palček prišepnil, da so nekje skrite vreče, v katerih se skriva presenečenje. Otroci so z navdušenjem iskali vreče presenečenja in jih na koncu, seveda, našli. V njih so se skrivali medenjaki – vprašanje pa je bilo, kako je Palček te medenjake, ki smo jih spekli mi, dobil? Ugotovili smo, da nam je pošteno zagodel in nam jih ukradel, a ker je Palček pravi šaljivček, nam jih je skril na Piramidi. Da ne bi ponovno ostali brez piškotov, smo vzgojitelji starše prosili, naj jih razdelijo med otroke. Medenjaki so pošli prej kot smo si predstavljali in bili so odlični!

Na koncu smo naredili še skupinsko sliko in se odpravili nazaj proti vrtcu. Vzdušje je bilo odlično, pot ni bila preveč naporna in odziv je bil fenomenalen (😊).

Hvala vsem, ki ste se pridružili, z nami preživeli večer in otrokom pričarali nasmeh do ušes.

Dragi starši!

Otroci in vzgojitelji vam želimo lepe in čarobne praznike ter čudovit skok v novo leto.

Ne pozabite:

Čudeži obstajajo! Le verjeti je treba vanje.

Naj bo novo leto polno čudežev za vse.

Zapisala: Tjaša Toplak

Dnevi brez igrač v skupini PIKE POKE (senzomotorična igra)

Dnevi brez igrač v skupini PIKE POKE (senzomotorična igra)

Najboljše igrače so lahko najbolj enostavni materiali, ki jih najdemo doma, to so nestrukturirani materiali (kartonaste škatle različnih velikosti, tulci, volna, kosi blaga, kartoni, papirnate vrečke itn). Prav nestrukturirani materiali so otrokom omogočali, da so se z istim predmetom lahko igrali na različne načine in predmeti so postali različne stvari (škatla je bila samo škatla, lahko pa je postala hiša, posteljica za dojenčka ali avto; blago je postalo oblačilo, iz volne so nastale pajkove mreže, tulci so se spremenili v daljnoglede, v trobente in še in še. Otroci so tako krepili domišljijo in z uporabo različnih materialov izboljševali svoje motorične sposobnosti, razvijali matematične koncepte in pojme kot so velikost, oblika in teža; pridobivali prostorsko orientacijo in izboljševali zmožnost koncentracije.

Čas, ki so ga je otroci namenili igri z nestrukturiranim materialom, sva z Nino izkoristile za  opazovanje otrok pri igri, odkrivale njihove sposobnosti in spremljali njihov razvoj. Otroci so se neizmerno zabavali ter uživali ob igri, na igrače niso niti pomislili.

Skupina Pike poke z Nino in Melito

Dostopnost